10:46 EST Chủ nhật, 17/12/2017

Trang nhất » Danh bạ

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA TÍN HỮU
Họ và tên: Mục sư Trí sự Lê Khắc Tuyển Hình đại diện
Năm sinh: 1
Giới tính: Nam
Lập gia đình:
Điện thoại: 058.3834216
Email:
Ban ngành sinh hoạt:
Chức vụ:
Chỗ ở hiện tại: Đường Cao Văn Bé - Vĩnh Phước
Quê quán:
Điện thoại - liên lạc khác:
Tóm tắt bản thân:


Các Tín hữu khác thuộc loại danh sách MỤC SƯ - TRUYỀN ĐẠO là:


Quay lại | Trang đầu | Lên trên