10:45 EST Chủ nhật, 17/12/2017

Trang nhất » Danh bạ

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA TÍN HỮU
Họ và tên: Võ Văn Khánh Hình đại diện
Năm sinh: 1
Giới tính: Nam
Lập gia đình: Đã lập gia đình
Điện thoại: 0903577277
Email:
Ban ngành sinh hoạt:
Chức vụ:
Chỗ ở hiện tại: Đoàn Trần Nghiệp, Vĩnh Phước
Quê quán:
Điện thoại - liên lạc khác: 058.3831562
Tóm tắt bản thân:


Các Tín hữu khác thuộc loại danh sách TÍN HỮU là:


Quay lại | Trang đầu | Lên trên