09:39 ICT Thứ hai, 17/12/2018

Trang nhất » Danh bạ

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA TÍN HỮU
Họ và tên: Nguyễn Thị Hiệp Hình đại diện
Năm sinh: 1
Giới tính: Nữ
Lập gia đình: Đã lập gia đình
Điện thoại: 0915788074
Email:
Ban ngành sinh hoạt:
Chức vụ: Khối Truyền Giáo
Chỗ ở hiện tại:
Quê quán:
Điện thoại - liên lạc khác: 058.3838770
Tóm tắt bản thân:


Các Tín hữu khác thuộc loại danh sách TÍN HỮU là:


Quay lại | Trang đầu | Lên trên