01:24 EDT Thứ sáu, 19/10/2018

Trang nhất » Danh bạ

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA TÍN HỮU
Họ và tên: Trần Thị Nở Hình đại diện
Năm sinh: 1
Giới tính: Nữ
Lập gia đình: Đã lập gia đình
Điện thoại: 01288617784
Email:
Ban ngành sinh hoạt:
Chức vụ:
Chỗ ở hiện tại:
Quê quán:
Điện thoại - liên lạc khác: 058.3543230
Tóm tắt bản thân:


Các Tín hữu khác thuộc loại danh sách TÍN HỮU là:


Quay lại | Trang đầu | Lên trên