10:16 ICT Thứ hai, 17/12/2018

Trang nhất » Danh bạ

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA TÍN HỮU
Họ và tên: Nguyễn Hoàng Thảo Hình đại diện
Năm sinh: 19.. 1
Giới tính: Nam
Lập gia đình: Đã lập gia đình
Điện thoại: 0913454475
Email:
Ban ngành sinh hoạt:
Chức vụ:
Chỗ ở hiện tại:
Quê quán:
Điện thoại - liên lạc khác: 3831878
Tóm tắt bản thân:


Các Tín hữu khác thuộc loại danh sách CHẤP SỰ là:


Quay lại | Trang đầu | Lên trên