02:54 EST Thứ sáu, 22/02/2019

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 9


Hôm nayHôm nay : 2137

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 87138

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 7935957

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Tôi Sống Trên Đời Nầy Để Làm Gì?

Tôi Sống Trên Đời Nầy Để Làm Gì?

Ba câu hỏi quan trọng mỗi chúng ta cần trả lời khi sống trên đời nầy là: (1) Tôi từ đâu đến? (2) Tôi sống trên đời nầy để làm gì? Và: (3) Chết rồi tôi sẽ đi về đâu?

Xem tiếp...

Không Hưởng Được Nước Đức Chúa Trời

Không Hưởng Được Nước Đức Chúa Trời

Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 6:9-10 Câu gốc: “Chớ tự dối mình: Phàm những kẻ tà dâm, kẻ thờ hình tượng, kẻ ngoại tình, kẻ làm giáng yểu điệu, kẻ đắm nam sắc,kẻ trộm cướp, kẻ hà tiện, kẻ say sưa, kẻ chưởi rủa, kẻ chắt bóp, đều chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời đâu” (câu 10).

“Hãy Vâng Theo Tiếng Ta”

“Hãy Vâng Theo Tiếng Ta”

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 11:1-17 Câu gốc: “…Hãy nghe tiếng Ta, noi theo điều Ta dạy mà làm. Vậy thì các ngươi sẽ làm dân Ta, Ta sẽ làm Đức Chúa Trời các ngươi; hầu cho Ta giữ lời thề Ta đã thề cùng tổ phụ các ngươi, mà ban cho họ một xứ đượm sữa và mật, như xứ các ngươi thấy ngày nay” (câu 4b-5a).

Kêu Xin Chúa Đoái Thương

Kêu Xin Chúa Đoái Thương

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 10:19-25 Câu gốc: “Lạy Đức Giê-hô-va, xin nhớ sự đã giáng trên chúng tôi; hãy đoái xem sự sỉ nhục chúng tôi!” (Ca Thương 5:1).

Ai Bắt Ai?

Ai Bắt Ai?

Kinh Thánh: Giăng 18:1-9 Câu gốc: “Vừa khi Đức Chúa Giê-xu phán: Chính Ta đây, chúng bèn thối lui và té xuống đất” (câu 6).

Một Địa Điểm, Hai Mục Đích

Một Địa Điểm, Hai Mục Đích

Kinh Thánh: Giăng 18:1-3 Câu gốc: “Vả, Giu-đa là kẻ phản Ngài, cũng biết chỗ này, vì Đức Chúa Giê-xu thường cùng môn đệ nhóm họp tại đó. Vậy, Giu-đa lãnh một cơ binh cùng những kẻ bởi các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si sai đến, cầm đèn đuốc khí giới vào nơi đó” (câu 2-3).

Đối Diện Với Khó khăn

Đối Diện Với Khó khăn

Kinh Thánh: Ê-xơ-tê 4:1-3 Câu gốc: “Vả, khi Mạc-đô-chê biết hết mọi điều ấy, bèn xé áo mình, mặc lấy một cái bao và phủ tro, rồi đi ra giữa thành, lấy tiếng lớn kêu khóc cách đắng cay” (câu 1).

Kế Hoạch Của Kẻ Thù

Kế Hoạch Của Kẻ Thù

Kinh Thánh: Ê-xơ-tê 3:12-15 Câu gốc: “Rồi họ gửi các thư bởi lính trạm cho các tỉnh của vua, đặng dạy biểu rằng nhằm ngày mười ba tháng mười hai, tức là tháng A-đa, phải trừ diệt, giết chết và làm cho hư mất hết thảy dân Giu-đa trong một ngày đó, vô luận người già kẻ trẻ, con nhỏ hay là đàn bà, và cướp giật tài sản của chúng nó” (câu 13).

Đời Sống Biến Đổi

Đời Sống Biến Đổi

Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 5:14-17 Câu gốc: “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới” (câu 17).

Dấu Hiệu Ở Trong Chúa

Dấu Hiệu Ở Trong Chúa

Kinh Thánh: I Giăng 4:13-16 Câu gốc: “Đức Chúa Trời tức là sự yêu thương, ai ở trong sự yêu thương, là ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy” (câu 16b)

Liên Kết Với Gốc

Liên Kết Với Gốc

Kinh Thánh: Giăng 15:1-7 Câu gốc: “Hãy cứ ở trong Ta, thì Ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho, thì không tự mình kết quả được, cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trongTa, thì cũng không kết quả được” (câu 4).

Ở Trong Chúa

Ở Trong Chúa

Kinh Thánh: Giăng 6:51-58 Câu gốc: “Người nào ăn thịt Ta và uống huyết Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong người” (câu 56).

Xem Trái Biết Cây

Xem Trái Biết Cây

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 7:15-20 Câu gốc: “Cây tốt chẳng sinh được trái xấu, mà cây xấu cũng chẳng sinh được trái tốt. Hễ cây nào chẳng sinh trái tốt, thì phải đốn mà chụm đi” (câu 18-19).

Đời Sống Kết Quả

Đời Sống Kết Quả

Kinh Thánh: II Phi-e-rơ 1:5-8 Câu gốc: “Vậy, hãy cậy Đức Chúa Giê-xu mà hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miếng xưng Danh Ngài ra” (Hê-bơ-rơ 13:15).

Mọi Sự Hưng Thịnh Đều Bởi Chúa

Mọi Sự Hưng Thịnh Đều Bởi Chúa

Kinh Thánh: Thi-thiên 127:1-5 Câu gốc: “Nếu Đức Giê-hô-va không cất nhà, thì những thợ xây cất làm uổng công. Nhược bằng Đức Giê-hô-va không coi giữ thành, thì người canh thức canh luống công” (câu 1).

Mùng Hai Tết

Mùng Hai Tết

Kinh Thánh: Thi-thiên 65:9-13 Câu gốc: “Chúa lấy sự nhân từ mình đội cho năm làm mão triều; các bước Chúa đặt ra mỡ” (câu 11).

Nhìn Về Năm Cũ

Nhìn Về Năm Cũ

Kinh Thánh: Thi-thiên 121:1-8 Câu gốc: “Tôi ngước mắt lên trên núi: Sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va, là Đấng đã dựng nên trời và đất” (câu 1-2).

Bí Quyết Để Kết Quả

Bí Quyết Để Kết Quả

Kinh Thánh: Giăng 15:4-5 Câu gốc: “Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong Ta và Ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài Ta, các ngươi chẳng làm chi được” (câu 5).

Những Đặc Ân Trong Chúa Cứu Thế

Những Đặc Ân Trong Chúa Cứu Thế

Kinh Thánh: II Ti-mô-thê 1:9 Câu gốc: “Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời (Ê-phê-sô 1:3).

Sự Cứng Lòng

Sự Cứng Lòng

Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 10:8-11 Câu gốc: “Hồ dễ ta cho các ngươi cùng con cái đều đi sao! Không! Quả thật không cho đâu, vì các ngươi có mưu ác” (câu 10).

Cảnh Báo Tai Vạ Thứ Tám

Cảnh Báo Tai Vạ Thứ Tám

Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 10:1-7 Câu gốc: “Ngươi không chịu hạ mình trước mặt Ta cho tới chừng nào? Hãy tha dân Ta đi, để chúng nó hầu việc Ta. Nếu từ chối, không cho dân Ta đi, này, ngày mai Ta sẽ sai cào cào đến địa phận ngươi” (câu 3b-4).


Các tin khác

1, 2, 3 ... 65, 66, 67  Trang sau