15:19 EDT Thứ bảy, 25/06/2022

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 20


Hôm nayHôm nay : 7090

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 199776

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 16941227

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Lòng Vô Tín Che Khuất Tin Lành

Lòng Vô Tín Che Khuất Tin Lành

“Nếu Tin Lành của chúng tôi còn che khuất, là chỉ che khuất cho những kẻ hư mất, cho những kẻ chẳng tin mà chúa đời này đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của Tin Lành Đấng Christ, là ảnh tượng của Đức Chúa Trời” (câu 3-4).

Xem tiếp...

Lòng Vô Tín Che Khuất Tin Lành

Lòng Vô Tín Che Khuất Tin Lành

“Nếu Tin Lành của chúng tôi còn che khuất, là chỉ che khuất cho những kẻ hư mất, cho những kẻ chẳng tin mà chúa đời này đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của Tin Lành Đấng Christ, là ảnh tượng của Đức Chúa Trời” (câu 3-4).

Tự Do Nhìn Xem Vinh Quang Chúa

Tự Do Nhìn Xem Vinh Quang Chúa

“Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa, là Thánh Linh” (câu 18).

Giao Ước Cũ Và Giao Ước Mới

Giao Ước Cũ Và Giao Ước Mới

“… Ngài đã ban tài năng cho chúng tôi giúp việc giao ước mới, chẳng phải giao ước về chữ, bèn là giao ước về Thánh Linh; vì chữ làm cho chết, song Thánh Linh làm cho sống” (câu 6).

Sống Đời Vâng Phục Chúa

Sống Đời Vâng Phục Chúa

“Lời Giô-na-đáp, con trai Rê-cáp, đã răn dạy con cháu mình rằng không được uống rượu, thì thành sự; chúng nó không uống cho đến ngày nay, vì đã vâng theo mệnh lệnh của tổ mình. Còn ta, đã dậy sớm nói với các ngươi, mà các ngươi không nghe ta” (câu 14).

Gương Vâng Lời Của Người Rê-cáp

Gương Vâng Lời Của Người Rê-cáp

“…Các ngươi cho đến con cháu các ngươi đời đời chớ khá uống rượu. Các ngươi chớ xây nhà, chớ gieo giống, chớ trồng và chớ có vườn nho; nhưng các ngươi khá ở nhà tạm suốt đời, hầu cho được sống lâu trong đất mà mình kiều ngụ” (câu 6-7).

Phần Của Người Bội Tín

Phần Của Người Bội Tín

“Nhưng các ngươi đã trở ý, đã làm ô uế Danh Ta; các ngươi lại bắt tôi đòi mà mình đã buông tha cho tự do tùy ý chúng nó trở về, và ép phải lại làm tôi đòi mình như trước. …Này, Ta rao sự tự do cho các ngươi, tức thả các ngươi ra cho gươm dao, ôn dịch, đói kém, khiến các ngươi bị ném đi ném lại giữa các nước thế gian” (câu 16-17b).

Dự Phần Thương Khó Với Chúa

Dự Phần Thương Khó Với Chúa

“Nhưng anh em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu, hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra, thì anh em cũng được vui mừng nhảy nhót” (I Phi-e-rơ 4:13).

Nhận Biết Để Phục Vụ Chúa

Nhận Biết Để Phục Vụ Chúa

“Kìa, Ta sai các ngươi đi khác nào như chiên vào giữa bầy muông sói. Vậy, hãy khôn khéo như rắn, đơn sơ như chim bồ câu.”

Những Nguyên Tắc Của Sự Phục Vụ

Những Nguyên Tắc Của Sự Phục Vụ

“Nhưng con, phải có tiết độ trong mọi sự, hãy chịu cực khổ, làm việc của người giảng Tin Lành, mọi phận sự về chức vụ con phải làm cho đầy đủ” (II Ti-mô-thê 4:5).

Vui Lòng Giúp Đỡ

Vui Lòng Giúp Đỡ

“Ngươi phải giúp cho người, chớ cho mà có lòng tiếc; vì tại cớ ấy, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ ban phước cho mọi công việc của ngươi, và mọi điều ngươi đặt tay vào làm” (câu 10).

Sống Đời Rộng Rãi

Sống Đời Rộng Rãi

“Nhưng nơi ngươi chẳng nên có kẻ nghèo nàn, vì Đức Giê-hô-va sẽ quả hẳn ban phước cho ngươi trong xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi nhận lấy làm sản nghiệp” (câu 4).

Học Kính Sợ Chúa Suốt Đời

Học Kính Sợ Chúa Suốt Đời

“Tại trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, trong nơi Ngài sẽ chọn đặng để Danh Ngài ở,… ngươi tập hằng kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi” (câu 23).

Khi Khải Tượng Được Lặp Lại

Khi Khải Tượng Được Lặp Lại

“Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội Thánh…” (Khải Huyền 2:17a).

Chúa Là Ai?

Chúa Là Ai?

“Bấy giờ nước, quyền thế, và sự tôn đại của muôn nước ở dưới cả trời, sẽ được ban cho dân các thánh của Đấng Rất Cao. Nước Ngài là nước đời đời, và hết thảy các quyền thế đều hầu việc và vâng lời Ngài” (câu 27).

Mang Lấy Gánh Nặng Cho Nhau

Mang Lấy Gánh Nặng Cho Nhau

“Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ” (câu 2).

Thực Hành Sự Hiệp Một Cơ Đốc - Phần 2

Thực Hành Sự Hiệp Một Cơ Đốc - Phần 2

“Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa” (câu 4).

Thực Hành Sự Hiệp Một Cơ Đốc - Phần 1

Thực Hành Sự Hiệp Một Cơ Đốc - Phần 1

“Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình.”

Định Nghĩa Sự Hiệp Một Cơ Đốc

Định Nghĩa Sự Hiệp Một Cơ Đốc

“... thì anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn” (câu 2).

Nền Tảng Của Sự Hiệp Một Cơ Đốc

Nền Tảng Của Sự Hiệp Một Cơ Đốc

“Vậy nếu trong Đấng Christ có điều yên ủi nào, nếu vì lòng yêu thương có điều cứu giúp nào, nếu có sự thông công nơi Thánh Linh, nếu có lòng yêu mến và lòng thương xót.”

Tương Giao Trong Đức Tin

Tương Giao Trong Đức Tin

“... chúng tôi lấy điều đã thấy đã nghe mà truyền cho anh em, hầu cho anh em cũng được giao thông với chúng tôi. Vả, chúng tôi vẫn được giao thông với Đức Chúa Cha, và với Con Ngài là Đức Chúa Giê-xu Christ” (câu 3).


Các tin khác

1, 2, 3 ... 116, 117, 118  Trang sau