09:15 EDT Thứ ba, 19/09/2017

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 21

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 20


Hôm nayHôm nay : 3256

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 76567

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5735000

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Những Khuôn Mẫu Của Sự Tự Nhủ Lệch Lạc (Bài 1)

Những Khuôn Mẫu Của Sự Tự Nhủ Lệch Lạc (Bài 1)

Kính thưa quý độc giả, Chúng ta đang ở Chương 6 với Chương Đề “Sự Tự Nhủ và Chứng Suy Nhược Thần Kinh hay Bệnh Trầm Cảm” trong quyển sách NGHĨ SAO, THÀNH VẬY của Tiến sĩ David Stoop.

Xem tiếp...

Ê-ĐÔM

Ê-ĐÔM

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 49:7 Về Ê-đôm, Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vầy: Trong Thê-man há không còn có sự khôn ngoan sao? Những người khôn ngoan đã dứt mưu luận của mình sao? Sự khôn ngoan của họ đã mất rồi sao?

AM-MÔN

AM-MÔN

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 49:1 Về con cái Am-môn. Đức Giê-hô-va phán như vầy: Y-sơ-ra-ên họ chẳng có con trai sao? Họ chẳng có con kế tự sao? Vì sao Minh-côm được lấy đất Gát làm cơ nghiệp, dân nó ở trong các thành của Gát.

GƯƠM DAO

GƯƠM DAO

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 48:10 Đáng rủa thay là kẻ làm việc Đức Giê-hô-va cách dối trá! Đáng rủa thay là kẻ từ chối máu nơigươm mình.

MÔ-ÁP

MÔ-ÁP

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 48:1 Về Mô-áp, Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: Khốn cho Nê-bô, vì đã trở nên hoang vu! Ki-ri-a-ta-im mang xấu hổ và bị bắt lấy; Mít-gáp bị xô đổ và nhuốc nhơ.

PHI-LI-TIN

PHI-LI-TIN

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 47:1 Chúa phán với tiên tri Giê-rê-mi về dân Phi-li-tin trước khi Pha-ra-ôn chưa đánh Ga-xa.

CƠ HỘI

CƠ HỘI

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 46:17 Tại đó, họ kêu lên rằng, Pha-ra-ôn vua Ê-díp-tô bị diệt rồi, đã để dịp tiện qua đi.

KHÔNG THỂ ĐƯỢC CHỮA LÀNH

KHÔNG THỂ ĐƯỢC CHỮA LÀNH

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 46:11 Hỡi nữ đồng trinh, con gái của Ê-díp-tô! Hãy lên Ga-la-át mà lấy nhũ hương, người dùng nhiều thứ thuốc cũng vô ích, chẳng chữa lành cho ngươi được.

Phá Bỏ Bức Tường Ngăn Cách

Phá Bỏ Bức Tường Ngăn Cách

Câu gốc: “Vì, ấy chính Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta; Ngài đã hiệp cả hai lại làm một, phá đổ bức tường ngăn cách, là sự thù nghịch đã phân rẽ ra, bởi vì Ngài đã đem thân mình mà trừ bỏ luật pháp của các điều răn chép thành điều lệ” (câu 15-15a)

Ê-DÍP-TÔ

Ê-DÍP-TÔ

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 46:2 Về Ê-díp-tô. Luận về đạo quân của vua Ê-díp-tô, Pha-ra-ôn Nê cô, bấy giờ đóng gần sông Ơp-phơ-rát, tại Kạt-kê-mít; tức đạo quân bị Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn đánh đuổi, về năm thứ tư đời vua Giê-hô-gia-kim, con trai Giô-si-a, vua của Giu-đa.

THẾ GIỚI CỦA GIÊ-RÊ-MI

THẾ GIỚI CỦA GIÊ-RÊ-MI

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 46:1 Có lời của Đức Giê-hô-va phán cho tiên tri Giê-rê-mi, luận về các dân tộc.

TỪ BỎ MỤC TIÊU LỚN

TỪ BỎ MỤC TIÊU LỚN

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 45:5 Còn ngươi, ngươi còn tìm việc lớn cho mình hay sao? Chớ có tìm kiếm, vì này, Ta sẽ giáng tai vạ cho mọi loài xác thịt, nhưng nguơi, hễ đi đến đâu Ta cũng sẽ ban mạng sống cho ngươi.

TƯƠNG LAI CỦA BA-RÚC

TƯƠNG LAI CỦA BA-RÚC

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 45:1 Nầy là lời của tiên tri Giê-rê-mi nói cùng Ba-rúc, con tra Nê-ri-gia, khi người chép trong một quyển sách nhũng lời bởi miệng Giê-rê-mi nói ra, về năm thứ tư đời Giê-hô-gia-kim, con trai Giô-si-a, vua Giu-đa.

SỐ PHẬN CỦA PHA-RA-ÔN

SỐ PHẬN CỦA PHA-RA-ÔN

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 44:30 Đức Giê-hô-va phán như vầy: Nầy, Ta sẽ phó Pha-ra-ôn Hốp-ra, vua Ê-díp-tô trong tay kẻ thù nó và kẻ đòi mạng nó, như đã phó Sê-đê-kia, vua Giu-đa, trong tay Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, là kẻ thù và đòi mạng Sê-đê-kia.

KHÔNG RÕ CÁI CHẾT CỦA GIÊ-RÊ-MI

KHÔNG RÕ CÁI CHẾT CỦA GIÊ-RÊ-MI

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 44:28 Chỉ có một số rất ít người sẽ được thoát khỏi gươm dao, từ đất Ê-díp-tô trở về trong đất Giu-đa, và mọi người Giu-đa còn sót lại, tức những kẻ đã đến đặng trú ngụ trong đất Ê-díp-tô này, thì sẽ biết lời nào được ứng nghiệm, là của Ta hay lời của chúng nó.

CON ĐƯỜNG TAI HỌA

CON ĐƯỜNG TAI HỌA

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 44:26 Cho nên, hỡi cả dân Giu-đa hiện ở trong đất Ê-díp-tô, hãy nghe lời Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va có phán: Này, Ta lấy danh lớn mạnh mà thề, trong khắp đất Ê-díp-tô sẽ chẳng có một người Giu-đa nào còn mở miệng xưng danh Ta nữa, mà rằng, thật như Đức Giê-hô-va hằng sống.

SUY NGHĨ SAI TRẬT

SUY NGHĨ SAI TRẬT

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 44:18 Nhưng từ khi chúng tôi thôi đốt hương và làm lễ quán cho nữ vương trên trời, thì chúng tôi thiếu thốn mọi sự và bị nuốt bởi gươm dao đói kém.

CHƯA CHỊU HỌC

CHƯA CHỊU HỌC

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 44: 1 Có lời truyền cho Giê-rê-mi về hết thảy người Giu-đa ở trong đất Ê-díp-tô, tại Mít-đôn, Tác-pha-nết, Nóp và trong xứ Pha-trốt.

NHỮNG TẢNG ĐÁ ĐƯỢC GIẤU

NHỮNG TẢNG ĐÁ ĐƯỢC GIẤU

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 43:9 Hãy lấy trong tay ngươi những cục đá lớn, đem giấu trong đất sét làm gạch trước cửa nhà Pha-ra-ôn tại Tác-pha-nết, trước mắt người Giu-đa đều thấy.

BƯỚC VÀO Ê-DÍP-TÔ

BƯỚC VÀO Ê-DÍP-TÔ

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 43:7 Vào đất Ê-díp-tô, đến Tác-Phê-Nết, vì họ không vâng theo tiếng Đức Giê-hô-va.

KHÔNG HỀ SỢ HÃI

KHÔNG HỀ SỢ HÃI

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 42:11-12 Chớ sợ vua Ba-by-lôn là người các ngươi đương sợ, Đức Giệ-hô-va phán đừng sợ vua ấy, vì Ta ở với các ngươi đặng cứu vớt và giải thoát các ngươi khỏi tay người. Ta sẽ thương xót các ngươi hầu cho vua ấy cũng thương xót các ngươi, và cho các ngươi trở về trong đất mình.


Các tin khác

1, 2, 3 ... 50, 51, 52  Trang sau