09:42 EDT Thứ ba, 28/03/2017

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 18

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 17


Hôm nayHôm nay : 4020

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 123974

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4983191

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Thơ: Nơi Ấy Một Tình Yêu

Thơ: Nơi Ấy Một Tình Yêu

Nơi ấy giữa trời ban trưa nắng nóng Không bóng cây, không một chút gió đồi Trên cây gỗ… Ôi! tim Người thoi thóp Trút linh hồn… Bóng tối phủ màu tang.

Xem tiếp...

LỬA VÀ BÚA

LỬA VÀ BÚA

Kinh Thánh: Giê rê mi 23 :29 Lời Ta há chẳng như lửa như búa đập vỡ đá sao? Đức Giê-hô-va phán vậy.

ĐỨC CHÚA TRỜI, ĐẤNG VƯỢT TRỖI

ĐỨC CHÚA TRỜI, ĐẤNG VƯỢT TRỖI

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 23:23-24 Đức Giê-hô-va phán: "Ta có phải là Đức Chúa Trời ở gần mà không phải là Đức Chúa Trời ở xa sao? Đức Giê-hô-va phán có người nào có thể dấu mình trong các nơi kín cho Ta đừng thấy chăng? Đức Giê-hô-va phán: há chẳng phải Ta đầy dẫy các từng trời và đất sao?"

SÔ-ĐÔM VÀ GÔ-MÔ-RƠ

SÔ-ĐÔM VÀ GÔ-MÔ-RƠ

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 23:14 Nhưng, nơi bọn tiên tri của Giê-ru-sa-lem, Ta đã thấy sự đáng gớm ghiếc: Chúng nó phạm tội tà dâm, buộc theo sự giả dối, chúng nó làm cho cứng vững tay kẻ dữ, đến nỗi chẳng ai xây bỏ sự ác mình. Ta coi chúng nó thảy đều như Sô-đôm và dân cư nó như Gô-mô-rơ.

TẤM LÒNG TAN NÁT

TẤM LÒNG TAN NÁT

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 23:9 Về các tiên tri: Lòng ta tan nát trong ta, xương ta thảy đều run rẩy, ta như người say, như người xây xẩm vì rượu, bởi cớ Đức Giê-hô-va và những Lời thánh của Ngài.

NHÁNH CÔNG BÌNH

NHÁNH CÔNG BÌNH

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 23:5 Đức Giê-hô-va phán: “này những ngày đến, bấy giờ Ta sẽ dấy lên cho Đa-vít một nhánh công bình. Ngài sẽ cai trị làm vua, lấy cách khôn ngoan mà ăn ở, làm sự chánh trực công bình trong đất.”

CHIẾC BÌNH BỊ BỎ

CHIẾC BÌNH BỊ BỎ

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 22:28 Vậy Giê-cô-nia này há phải cái bình khinh dể và bị bể sao? Làm sao nó và dòng dõi nó bị ném ra, bị quăng trong một xứ mình chưa từng biết?

CHIẾC NHẪN BỊ LOẠI

CHIẾC NHẪN BỊ LOẠI

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 22:24 Đức Giê-hô-va phán, thật như Ta hằng sống, dầu Giê-cô-nia (Giê-hô-gia-kin), con trai Giê-hô-gia-kim, vua Giu-đa, là cái ấn trên tay hữu Ta, Ta cũng lột ngươi đi.

BÌNH AN GIẢ TẠO

BÌNH AN GIẢ TẠO

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 22:20 Hãy lên Li-ban và kêu la, cất tiếng lên ở Ba-san; hãy kêu la từ chót núi A-ba-rim! Vì hết thảy người yêu ngươi đều bị hủy diệt.

GIA SẢN CỦA GIÊ-HÔ-GIA-KIM

GIA SẢN CỦA GIÊ-HÔ-GIA-KIM

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 22:18 Vậy nên về Giê-hô-gia-kim, con trai Giô-si-a, vua Giu-đa, Đức Giê-hô-va phán như vầy: "Người ta sẽ chẳng khóc người mà nói rằng: ôi anh em ta,ôi chị em ta. Cũng chẳng than tiếc mà rằng: thương thay chúa, thương thay vinh hiển chúa.

GIA SẢN CỦA GIÔ-SI-A

GIA SẢN CỦA GIÔ-SI-A

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 22:15-16 Ngươi lấy gỗ bách hương ganh đua sự đẹp, há nhân đó được làm vua sao? Cha ngươi xưa kia đã ăn đã uống, làm ra sự công bình chính trực, cho nên được thạnh vượng. Người đã làm ra lẽ thẳng cho kẻ nghèo và thiếu thốn, cho nên được phước. Đức Giê-hô-va phán: như vậy họ chẳng phải là biết Ta sao?

GIA SẢN CỦA SA-LUM

GIA SẢN CỦA SA-LUM

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 22:11 Đức Giê-hô-va phán như vầy về Sa-lum, con trai Giô-si-a, vua của Giu-đa, kế vị cha mình là Giô-si-a, và đã đi khỏi nơi này: người sẽ chẳng trở về đó nữa.

THIỂN CẬN NHƯNG TỰ MÃN

THIỂN CẬN NHƯNG TỰ MÃN

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 21:1-2 Có lời từ nơi Đức Giê-hô-va phán cho Giê-rê-mi, khi vua Sê-đê-kia sai Pha-su-rơ, con trai Manh-ki-gia và Sô-phô-ni, con trai thầy tế lễ Ma-a-sê-gia, đến cùng người mà rằng: "Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-ôn, đến đánh chúng ta, nên hãy vì chúng ta cầu hỏi Đức Giê-hô-va, có lẽ Đức Giê-hô-va sẽ vì chúng ta làm y theo mọi việc lạ lùng của Ngài, cho người lìa khỏi chúng ta."

NHƯ MỘT CHIẾN SĨ MẠNH MẼ

NHƯ MỘT CHIẾN SĨ MẠNH MẼ

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 20:11 Nhưng Đức Giê-hô-va ở với tôi như một tay anh hùng đáng khiếp, nên những kẻ bắt bớ tôi sẽ vấp ngã, sẽ chẳng thắng hơn. Vì họ ăn ở chẳng khôn, thì sẽ chịu sỉ nhục rất lớn, tức là sự hổ nhuốc đời đời chẳng hề quên được.

LỬA BỌC KÍN XƯƠNG TÔI

LỬA BỌC KÍN XƯƠNG TÔI

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 20:9 Nếu tôi nói: "Tôi sẽ chẳng nói đến Ngài nữa,... thì trong lòng tôi như lửa đốt cháy, bọc kín trong xương tôi, và tôi mệt mỏi vì nín lặng, không chịu được nữa."

SỰ VĨ ĐẠI CỦA GIÊ-RÊ-MI

SỰ VĨ ĐẠI CỦA GIÊ-RÊ-MI

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 20:8 Mỗi lần tôi nói thì cất tiếng kêu la, tôi kêu rằng bạo ngược và hủy diệt. Vì lời của Đức Giê-hô-va làm cho tôi cả ngày bị sỉ nhục chê cười.

BỊ CHẾ NHẠO

BỊ CHẾ NHẠO

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 20:7 Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã khuyên dỗ tôi và tôi đã chịu khuyên dỗ ; Ngài mạnh hơn tôi và đã được thắng. Trọn ngày tôi cứ làm trò cười, và ai cũng nhạo báng tôi.

TRONG GÔNG CÙM

TRONG GÔNG CÙM

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 20:1, 2 Pha-su-rơ, con trai của thầy tế lễ Y-mê, làm quản đốc nhà Đức Giê-hô-va, có nghe Giê-rê-mi nói tiên tri những việc này. Pha-su-rơ bèn đánh đòn đấng tiên tri Giê-rê-mi, cùm lại ở cửa trên Bên-gia-min, thuộc về nhà Đức Giê-hô-va.

BỊ BỂ NÁT

BỊ BỂ NÁT

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 19:1-2 Đức Giê-hô-va phán rằng: "Hãy đi mua một cái bình bằng đất nơi thợ gốm: Rồi kèm một vài trưởng lão trong dân và trưởng lão trong đám thầy tế lễ đi với ngươi, đến nơi trũng của con trai Hi-nôm, gần đường vào của Gốm, tại đó hãy rao những lời Ta sẽ bảo cho."

VU KHỐNG

VU KHỐNG

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 18:18 Chúng nó bèn nói rằng: "Hãy đến đồng lập mưu nghịch cùng Giê-rê-mi, vì thầy tế lễ chẳng thiếu gì luật pháp, người khôn ngoan chăng thiếu gì sự khôn ngoan, đấng tiên tri chẳng thiếu gì lời tiên tri. Chúng ta hãy đến, lấy miệng lưỡi mình mà công kích nó, đừng để tai vào lời nó nói chút nào."

HÃY THAY ĐỔI

HÃY THAY ĐỔI

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 18:11 Vậy nên bây giờ, hãy nói cùng người Giu-đa và dân cư Giê-ru-sa-lem, bảo họ rằng, Đức Giê-hô-va phán như vầy, Ta đương gây tai vạ đánh các ngươi, đặt mưu kế hại các ngươi. Ai nấy khá day lại khỏi đường ác mình, chữa đường lối mình và công việc mình.


Các tin khác

1, 2, 3 ... 63, 64, 65  Trang sau