17:01 ICT Thứ hai, 16/12/2019

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 21

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 19


Hôm nayHôm nay : 4328

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 100391

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 9325914

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Ta Sẽ Bổ Sức Cho Ngươi

Ta Sẽ Bổ Sức Cho Ngươi

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 15:10-14 Câu gốc: “Nhưng Đức Giê-hô-va phán: Thật Ta sẽ bổ sức cho ngươi được phước. Trong khi gặp tai vạ hoạn nạn, thật Ta sẽ khiến kẻ thù nghịch đến cầu xin ngươi” (câu 11).

Đi Tìm Xác Người Chết

Đi Tìm Xác Người Chết

Kinh Thánh: Giăng 20:1-2 Câu gốc: “Ngày Sa-bát qua rồi, Ma-ri Ma-đơ-len, Ma-ri mẹ Gia-cơ, cùng Sa-lô-mê mua thuốc thơm đặng đi xức xác Đức Chúa Giê-xu” (Mác 16:1).

Đức Tin Nửa Vời Hay Dứt Khoát?

Đức Tin Nửa Vời Hay Dứt Khoát?

Kinh Thánh: Giăng 19:38-42 Câu gốc: “Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng môn đồ rằng: Nếu ai muốn theo Ta, thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo Ta” (Ma-thi-ơ 16:24).

Nàng Dâu Thảo

Nàng Dâu Thảo

Kinh Thánh: Ru-tơ 2:17-23 Câu gốc: “Nàng vác đem trở vào trong thành; bà gia nàng thấy lúa nàng đã mót. Đoạn, Ru-tơ trút phần bữa ăn dư ra mà trao cho người” (câu 18).

Người Chủ Độ Lượng

Người Chủ Độ Lượng

Kinh Thánh: Ru-tơ 2:4-16 Câu gốc: “Vả, này Bô-ô ở Bết-lê-hem đến, nói cùng các con gặt rằng: Nguyện Đức Giê-hô-va ở cùng các ngươi! Chúng đáp: Nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho ông” (câu 4).

Cùng Nhau Vì Đấng Christ

Cùng Nhau Vì Đấng Christ

Kinh Thánh: Phi-líp 1:19-21 Câu gốc: “Vì tôi biết rằng nhờ anh em cầu nguyện, và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Giê-xu Christ giúp đỡ, thì điều này sẽ trở làm ích cho sự rỗi tôi” (câu 19).

Động Cơ Rao Truyền Tin Lành

Động Cơ Rao Truyền Tin Lành

Kinh Thánh: Phi-líp 1:15-18 Câu gốc: “Thật có một đôi người vì lòng ganh tị và cãi lẫy mà rao truyền Đấng Christ, nhưng cũng có kẻ lấy ý tốt mà rao truyền” (câu 15).

Ích Lợi Của Chịu Khổ Vì Tin Lành

Ích Lợi Của Chịu Khổ Vì Tin Lành

Kinh Thánh: Phi-líp 1:12-14 Câu gốc: “… đến nỗi chốn công đường và các nơi khác đều rõ tôi vì Đấng Christ mà chịu xiềng xích. Phần nhiều trong anh em nhân tôi bị xiềng xích mà có lòng tin rất lớn trong Đấng Christ, dám truyền đạo Đức Chúa Trời chẳng sợ hãi gì” (câu 13-14).

Chịu Khổ Vì Sự Tấn Tới Của Tin Lành

Chịu Khổ Vì Sự Tấn Tới Của Tin Lành

Kinh Thánh: Phi-líp 1:12-14 Câu gốc: “Hỡi anh em, tôi muốn anh em biết rằng điều xảy đến cho tôi đã giúp thêm sự tấn tới cho đạo Tin Lành” (câu 12).

Đồng Lòng Thực Thi Sứ Mệnh

Đồng Lòng Thực Thi Sứ Mệnh

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 28:18-20 Câu gốc: “Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép Báp-tem cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi. Và này, Ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế” (câu 19-20).

Thi Hành Chức Vụ Cách Không Hổ Thẹn

Thi Hành Chức Vụ Cách Không Hổ Thẹn

Kinh Thánh: Công-vụ các Sứ-đồ 20:24-27 Câu gốc: “Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giu-đa, sau là người Gờ-réc” (Rô-ma 1:16).

Giảng-Nghe-Tin

Giảng-Nghe-Tin

Kinh Thánh: Rô-ma 10:14-17 Câu gốc: “Đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi lời của Đấng Christ được rao giảng” (câu 17).

Cần Thợ Gặt

Cần Thợ Gặt

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 9:35-38 Câu gốc: “Vậy, hãy cầu xin Chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình” (câu 38).

Chóng Quên!

Chóng Quên!

Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 16:1-5 Câu gốc: “Ôi! Thà rằng chúng tôi chịu chết về tay Đức Giê-hô-va tại xứ Ê-díp-tô, khi còn ngồi kề nồi thịt và ăn bánh chán hê! Vì hai người dẫn dắt chúng tôi vào nơi đồng vắng này đặng làm cho cả đoàn dân đông này đều bị chết đói” (câu 3).

Lời Hứa Của Đức Giê-hô-va

Lời Hứa Của Đức Giê-hô-va

Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 15:26-27 Câu gốc: “Ngài phán rằng: Nếu ngươi chăm chỉ nghe Lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, làm sự ngay thẳng trước mặt Ngài, lắng tai nghe các điều răn và giữ mọi luật lệ Ngài, thì ta chẳng giáng cho ngươi một trong các bệnh nào mà ta đã giáng cho xứ Ê-díp-tô; vì Ta là Đức Giê-hô-va, Đấng chữa bệnh cho ngươi” (câu 26).

Cảm Tạ Trong Hoạn Nạn

Cảm Tạ Trong Hoạn Nạn

Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 15:22-25 Câu gốc: “Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ đối với anh em là như vậy” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18).

Nhớ Mãi Việc Nhiệm Mầu Của Chúa

Nhớ Mãi Việc Nhiệm Mầu Của Chúa

Kinh Thánh: I Sử-ký 16:12-24 Câu gốc: “Hỡi dòng dõi của Ít-ra-ên, là đầy tớ Ngài, hỡi con cháu của Gia-cốp, là kẻ Ngài chọn, hãy nhớ lại công việc mầu của Ngài đã làm, những phép lạ Ngài, và lời xét đoán của miệng Ngài” (câu 12-/13).

Tìm Kiếm Sức Mạnh Của Chúa

Tìm Kiếm Sức Mạnh Của Chúa

Kinh Thánh: I Sử-ký 16:11 Câu gốc: “Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài” (Ê-phê-sô 6:10).

Trở Nên Mọi Cách Cho Mọi Người

Trở Nên Mọi Cách Cho Mọi Người

Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 9:19-23 Câu gốc: “…Tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người, để cứu chuộc được một vài người không cứ cách nào” (câu 22b).

Tôi Đành Phục Mọi Người

Tôi Đành Phục Mọi Người

Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 9:19-23 Câu gốc: “Vả, tôi đối với ai vẫn cũng là được tự do, mà tôi đành phục mọi người, hầu cho tôi được nhiều người hơn” (câu 19).


Các tin khác

1, 2, 3 ... 78, 79, 80  Trang sau