03:52 ICT Thứ năm, 20/06/2019

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 29

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 28


Hôm nayHôm nay : 762

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 89118

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 8436671

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

THI THIÊN 23:5

THI THIÊN 23:5

“Chúa dọn bàn cho tôi Trước mặt kẻ thù nghịch tôi; Chúa xức dầu cho đầu tôi, Chén tôi đầy tràn”. Thi-Thiên 23:5

Xem tiếp...

Đức Giê-hô-va Phán – Con Theo Lệnh

Đức Giê-hô-va Phán – Con Theo Lệnh

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 13:1-11 Câu gốc: “Bởi vì ngươi đã vâng theo lời dặn Ta, nên các dân thế gian đều sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước” (Sáng-thế Ký 2:18).

Đai Lưng Và Người Chủ

Đai Lưng Và Người Chủ

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 13:1-2,11 Câu gốc: “Tôi đã nói cùng Đức Giê-hô-va rằng: Ngài là Chúa tôi; trừ Ngài ra tôi không có phước gì khác” (Thi Thiên 16:2).

Lời Nói Và Việc Làm

Lời Nói Và Việc Làm

Kinh Thánh: Giăng 18:38-40 Câu gốc: “Chúng bèn kêu lên nữa rằng: Đừng tha nó, nhưng tha Ba-ra-ba! Vả, Ba-ra-ba là một kẻ trộm cướp” (câu 40).

Số Phận Đời Đời Của Mỗi Người

Số Phận Đời Đời Của Mỗi Người

Kinh Thánh: Giăng 18:33-38 Câu gốc: “Này, vì sao Ta đã sinh và vì sao Ta đã giáng thế: Ấy là để làm chứng cho lẽ thật. Hễ ai thuộc về lẽ thật thì nghe lấy tiếng Ta” (câu 37b).

Lật Ngược Thế Cờ

Lật Ngược Thế Cờ

Kinh Thánh: Ê-xơ-tê 7:1-10 Câu gốc: “Hạt-bô-na, một hoạn quan chầu chực vua, rằng: Kìa, cây mộc hình, cao năm mươi thước, mà Ha-man đã sắm dựng tại trong nhà mình cho Mạc-đô-chê, là người nói trung tín để cứu vua. Vua rằng: Hãy treo nó lên đó!” (câu 9).

Người Nữ Khôn Ngoan

Người Nữ Khôn Ngoan

Kinh Thánh: Ê-xơ-tê 7:1-10 Câu gốc: “Hoàng hậu Ê-xơ-tê thưa lại rằng: Ôi vua! Nếu tôi được ơn trước mặt vua, và nếu vua vừa ý, xin vua hãy nhậm lời cầu khẩn tôi mà ban mạng sống cho tôi, và theo sự nài xin tôi mà ban cho tôi dân tộc tôi” (câu 3).

Chúa Của Chiến Trận

Chúa Của Chiến Trận

Kinh Thánh: Ê-xơ-tê 6:12-14 Câu gốc: “Khi ấy các người khôn ngoan và Xê-rết, vợ người, nói rằng: Ông đã khởi mòi sa bại trước mặt Mạc-đô-chê rồi, nếu hắn quả thuộc về dòng dõi dân Giu-đa, thì ông sẽ chẳng thắng hắn được đâu, nhưng sẽ sa bại quả hẳn trước mặt người” (câu 13).

Tôi Cần Gì Trong Hội Thánh?

Tôi Cần Gì Trong Hội Thánh?

Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 12:14-17 Câu gốc: “Thân cũng chẳng phải có một chi thể, bèn là nhiều chi thể” (câu 14).

Vì Sao Tôi Thuộc Về Hội Thánh?

Vì Sao Tôi Thuộc Về Hội Thánh?

Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 12:13 Câu gốc: “Vì chưng chúng ta hoặc người Giu-đa, hoặc người Gờ-réc, hoặc tôi mọi, hoặc tự chủ, đều đã chịu phép báp-tem chung một Thánh Linh để hiệp làm một thân; và chúng ta đều đã chịu uống chung một Thánh Linh nữa” (câu13).

Tôi Là Gì Trong Hội Thánh?

Tôi Là Gì Trong Hội Thánh?

Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 12:12 Câu gốc: “Vả, như thân là một, mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân dù có nhiều, cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi, Đấng Christ khác nào như vậy” (I Cô-rinh-tô 12:12)

Khiêm Nhường Để Hiệp Nhất

Khiêm Nhường Để Hiệp Nhất

Kinh Thánh: Dân-số Ký 11:16-30 Câu gốc: “Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh, hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa” (Phi-líp 2:3-4).

Chủ Động Giải Hòa

Chủ Động Giải Hòa

Kinh Thánh: Sáng-thế Ký 13:1-12 Câu gốc: “Áp-ram nói cùng Lót rằng: Chúng ta là cốt nhục, xin ngươi cùng ta chẳng nên cãi lẫy nhau và bọn chăn chiên ta cùng bọn chăn chiên ngươi cũng đừng tranh giành nhau nữa” (câu 8).

Chủ Động Giữ Sự Hiệp Nhất

Chủ Động Giữ Sự Hiệp Nhất

Kinh Thánh: Ê-phê-sô 4:1-3 Câu gốc: “Phải khiêm nhường đến đều, mềm mại đến đều, phải nhịn nhục, lấy lòng thương yêu mà chiều nhau, dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh” (câu 2-3).

Phục Vụ Theo Ơn Chúa Ban

Phục Vụ Theo Ơn Chúa Ban

Kinh Thánh: Rô-ma 12:4-8 Câu gốc: “Mọi điều đó là công việc của đồng một Chúa Thánh Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn, phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người” (I Cô-rinh-tô 12:11).

Cần Có Nhau Và Chăm Sóc Nhau

Cần Có Nhau Và Chăm Sóc Nhau

Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 12:19-26 Câu gốc: “Nếu chỉ có một chi thể mà thôi,thì cái thân ở đâu? Vậy, có nhiều chi thể, song chỉ có một thân” (câu 19-20).

Trách Nhiệm Và Giới Hạn

Trách Nhiệm Và Giới Hạn

Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 12:14-18 Câu gốc: “Đức Chúa Trời đã sắp đặt các chi thể của thân chúng ta, ban cho mỗi một chi thể cái địa vị theo ý Ngài lấy làm tốt mà chỉ định” (câu 18).

Luật Về Lễ Vượt Qua

Luật Về Lễ Vượt Qua

Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 12:43-50 Câu gốc: “Lễ đó chỉ ăn nội trong nhà; ngươi đừng đem thịt ra ngoài, và cũng đừng làm gãy một cái xươn nào. Hết thảy hội chúng Ít-ra-ên phải giữ lễ Vượt Qua” (câu 46-47).

Ra Khỏi Ai Cập

Ra Khỏi Ai Cập

Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 12:37-42 Câu gốc: “Khi mãn bốn trăm ba mươi năm rồi, thì, cũng trong ngày đó, các quân đội của Đức Giê-hô-va ra khỏi xứ Ê-díp-tô” (câu 41).

Tai Họa Thứ Mười

Tai Họa Thứ Mười

Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 12:29-36 Câu gốc: “Vả, khi giữa đêm, Đức Giê-hô-va hành hại mọi con đầu lòng tại xứ Ê-díp-tô, từ thái tử của Pha-ra-ôn ngồi trên ngai mình, cho đến con cả của người bị tù, và hết thảy con đầu lòng của súc vật” (câu 29).

Một Lòng Một Dạ

Một Lòng Một Dạ

Kinh Thánh: I Sử-ký 12:23-40 Câu gốc: “Những người này là lính chiến có tài bày trận, đều lấy lòng thành mà kéo đến Hếp-rôn đặng lập Đa-vít làm vua trên cả Ít-ra-ên; còn những người khác trong Ít-ra-ên cũng đều một lòng một dạ muốn tôn Đa-vít làm vua” (câu 38).


Các tin khác

1, 2, 3 ... 70, 71, 72  Trang sau