00:50 EDT Thứ sáu, 30/09/2016

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 15

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 14


Hôm nayHôm nay : 2629

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 143459

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4246364

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Thơ: Hết Lòng Hết Ý Tìm Ngài

Thơ: Hết Lòng Hết Ý Tìm Ngài

Hết lòng hết ý tìm Ngài, Nguyện cầu với Chúa đêm ngày không thôi, Chúa nghe thấy được mọi nơi, Biết lòng thống hối, nói lời khẩn xin,

Xem tiếp...

MỘT TIÊN TRI VỮNG VÀNG

MỘT TIÊN TRI VỮNG VÀNG

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 1:18 Nầy, ngày nay Ta lập ngươi lên làm thành vững bền, làm cột bằng sắt, làm tường bằng đồng, nghịch cùng cả đất này, nghịch cùng các vua Giu-đa, các quan trưởng nó, các thầy tế lễ và dân trong đất.

GIAI ĐOẠN BẮT ĐẦU

GIAI ĐOẠN BẮT ĐẦU

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 1:17 Vậy ngươi hãy thắt lung, chờ dậy, bảo cho chúng nó mọi điều mà Ta truyền cho ngươi. Đừng sợ sệt vì cớ chúng nó, kẻo Ta làm cho ngươi sợ sệt vì cớ chúng nó chăng?

THẾ CHÚA VỚI TÀ THẦN LÀ HIỂM HỌA

THẾ CHÚA VỚI TÀ THẦN LÀ HIỂM HỌA

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 1:16 Ta sẽ rao sự xét đoán Ta nghịch cùng chúng nó, vì điều ác chúng nóđã làm, bỏ vì chúng nó đã lìa bỏ Ta, đốt hương cho các thần khác, và thờ lạy vật tay mình làm ra.

LỜI HIỆU TRIỆU TỪ ĐỨC CHÚA TRỜI

LỜI HIỆU TRIỆU TỪ ĐỨC CHÚA TRỜI

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 1:15 Và, Ta sẽ gọi mọi họ hàng của các nước Phương Bắc, Đức Giê-hô-va phán vậy. Chúng nó sẽ đến, và ai nấy đặt ngôi mình nơi cửa thành Giê-ru-sa-lem, vây đánh các vách thành ấy, và các thành của Giu-đa.

MỘT KHẢI TƯỢNG VỀ CÁC DÂN TỘC

MỘT KHẢI TƯỢNG VỀ CÁC DÂN TỘC

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 1:13, 14 Lại có Lời Đức Giê-hô-va phán cùng tôi mà rằng: Ngươi thấy gì? Tôi thưa. Tôi thấy một nồi nước sôi từ phương Bắc bắn ra. Đức Giê-hô-va phán: ấy là hoạn nạn từ phương Bắc sẽ giáng cho hết thảy dân cư đất này.

MỘT KHẢI TƯỢNG VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI

MỘT KHẢI TƯỢNG VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 1:11, 12 Lại có Lời Đức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng: "Hỡi Giê-rê-mi, ngươi thấy gì? Tôi thưa rằng, tôi thấy một cây gậy bằng cây hạnh."

NHỔ VÀ TRỒNG

NHỔ VÀ TRỒNG

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 1:10 Hãy xem, ngày nay Ta đã lập ngươi trên các dân các nước, đặng ngươi hoặc nhổ, hoặc phá, hoặc diệt, hoặc đổ, hoặc dựng, hoặc trồng.

DIỄN GIẢ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

DIỄN GIẢ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 1:9 Đoạn Đức Giê-hô-va giơ tay rờ miệng lôi. Đức Giê-hô-va lời phán cùng tôi rằng, "Này, Ta đã đặt những lời Ta trong miệng ngươi."

CHÚA LÀ ĐẤNG GIẢI CỨU

CHÚA LÀ ĐẤNG GIẢI CỨU

Kinh Thánh: Giê rê mi 1:8 Đừng sợ vì cớ chúng nó; và Ta ở với người đặng giải cứu ngươi, Đức Giê-hô-va phán vậy.

CHÚA LÀ ĐẤNG HAY SAI PHÁI

CHÚA LÀ ĐẤNG HAY SAI PHÁI

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 1:7 “Nhưng Đức Giê-hô-va lại phán, chớ nói tôi là một con trẻ, vì ngươi sẽ đi khắp nơi nào Ta sai ngươi đi, và sẽ nói mọi điều Ta truyền cho nói."

LỜI CẦU NGUYỆN BÀO CHỮA

LỜI CẦU NGUYỆN BÀO CHỮA

Kinh Thánh: Giê rê mi 1:6 Tôi thưa rằng, "Hỡi Chúa Giê-hô-va, này tôi chẳng biết nói chi, vì tôi là con trẻ."

MỘT SỰ HIỂU BIẾT THÂN MẬT

MỘT SỰ HIỂU BIẾT THÂN MẬT

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 1:5 “Trước khi ngươi sanh ra, Ta đã biệt riêng ngươi, lập ngươi làm kẻ tiên tri cho các nước.”

SỰ KÊU GỌI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

SỰ KÊU GỌI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

Giê-rê-mi 1:4-5 Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng tôi như vầy: Trước khi tạo nên ngươi trong lòng mẹ, Ta đã biết người rồi; trước khi ngươisanh ra, Ta đã biệt riêng ngươi, lập ngươi làm kẻ tiên tri cho các nước.

ĐỨC CHÚA TRỜI, ĐẤNG ĐEM CON NGƯỜI ĐI LƯU ĐÀY

ĐỨC CHÚA TRỜI, ĐẤNG ĐEM CON NGƯỜI ĐI LƯU ĐÀY

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 1:3 Lại có phán cùng người trong đời Giê-hô-gia-kim, con trai Giô-si-a, vua Giu-đa, cho đến cuối năm thứ mười một đời vua Sê-đê-kia, con trai Giô-si-a, vua Giu-đa, tức là năm mà Giê-ru-sa-lem bị bắt làm phu tù trong tháng thứ năm.

ĐỨC CHÚA TRỜI CỦA LỊCH SỬ

ĐỨC CHÚA TRỜI CỦA LỊCH SỬ

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 1:1-2 “Lời của Giê-rê-mi, con trai Hinh Kia, một trong các thầy tế lễ ở A-na-tôt, xứ Bên-gia-min. Có lời Đức Chúa Trời phán cùng người trong đời Giô-si-a, con trai A-môn, vua Giu-đa, năm thứ mười ba đời vua ấy.”

KHÔNG RÕ CÁI CHẾT CỦA GIÊ-RÊ-MI

KHÔNG RÕ CÁI CHẾT CỦA GIÊ-RÊ-MI

Giê-rê-mi 44:28 Chỉ có một số rất ít người sẽ được thoát khỏi gươm dao, từ đất Ê-díp-tô trở về trong đất Giu-đa, và mọi người Giu-đa còn sót lại, tức những kẻ đã đến đặng trú ngụ trong đất Ê-díp-tô này, thì sẽ biết lời nào được ứng nghiệm, là của Ta hay lời của chúng nó.

THÁNH KHIẾT VÀ YÊU THƯƠNG

THÁNH KHIẾT VÀ YÊU THƯƠNG

Câu gốc: “Vì những thầy tế lễ và người Lê-vi, cả thảy đã dọn mình cho thanh sạch, không trừ ai; rồi chúng vì hết thảy người đã bị bắt làm phu tù được về, vì những thầy tế lễ, là anh em mình, và vì chính mình, mà giết con sinh dùng về lễ Vượt Qua” (câu 20).

VÂNG GIỮ LỜI CHÚA

VÂNG GIỮ LỜI CHÚA

Câu gốc: “Đức Giê-hô-va há đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thù ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Vả, sự vâng lời tốt hơn của tế lễ; sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực” (I Sa-mu-ên 15:22).

SỐ PHẬN CỦA PHA-RA-ÔN

SỐ PHẬN CỦA PHA-RA-ÔN

Giê-rê-mi 44:30 Đức Giê-hô-va phán như vầy: Nầy, Ta sẽ phó Pha-ra-ôn Hốp-ra, vua Ê-díp-tô trong tay kẻ thù nó và kẻ đòi mạng nó, như đã phó Sê-đê-kia, vua Giu-đa, trong tay Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, là kẻ thù và đòi mạng Sê-đê-kia.

TƯƠNG LAI CỦA BA-RÚC

TƯƠNG LAI CỦA BA-RÚC

Giê-rê-mi 45:1 Nầy là lời của tiên tri Giê-rê-mi nói cùng Ba-rúc, con tra Nê-ri-gia, khi người chép trong một quyển sách nhũng lời bởi miệng Giê-rê-mi nói ra, về năm thứ tư đời Giê-hô-gia-kim, con trai Giô-si-a, vua Giu-đa.


Các tin khác

1, 2, 3 ... 63, 64, 65  Trang sau