03:03 EDT Thứ sáu, 20/10/2017

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 52

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 50


Hôm nayHôm nay : 3103

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 95274

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5883392

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Cành Nho Liền Gốc

Cành Nho Liền Gốc

Mỗi nước hay mỗi một quốc gia hình như đều có một loại cây tượng trưng hay tiêu biểu cho nước của mình. Đối với người Việt chúng ta, cây tre là cây thông thường nhất.

Xem tiếp...

ĐỒNG CỎ TƯƠNG LAI

ĐỒNG CỎ TƯƠNG LAI

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 50:19 Đoạn Ta sẽ đem Y-sơ-ra-ên về trong đồng cỏ nó. Nó sẽ ăn cỏ trên Cạt-mên và Ba-san, lòng nó sẽ được no nê trên các đồi Ép-ra-im và Ga-la-át.

CHIÊN TAN LẠC

CHIÊN TAN LẠC

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 50:17 Y-sơ-ra-ên là một con chiên tan lạc, bị sư tử đuổi theo. Trước hết vua A-sy-ri đã vồ nuốt nó; nay sau hết Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn đã làm tan xương nó ra.

CƠN ĐOÁN XÉT TRÊN BA-BY-LÔN

CƠN ĐOÁN XÉT TRÊN BA-BY-LÔN

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 50:3 Vì một dân đến từ Phương Bắc nghịch cùng nó, làm cho đất nó ra hoang vu, không có dân ở nữa, người và súc vật đều trốn tránh và đi mất.

HÌNH TƯỢNG CỦA BA-BY-LÔN

HÌNH TƯỢNG CỦA BA-BY-LÔN

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 50:2b Ba-by-lôn bị bắt lấy; Bên đầy hổ thẹn; Mê-rô-đác bị kinh hãi; hình tượng nó mang xấu hổ, thần tượng nó bị phá đổ.

Ê-LAM

Ê-LAM

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 49:34 Lúc Sê-đê-kia, vua Giu-đa mới trị vì, có lời Đức Giê-hô-va phán cùng tiên tri Giê-rê-mi về Ê-lam rằng.

KÊ-ĐA VÀ HÁT-SO

KÊ-ĐA VÀ HÁT-SO

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 49:28 Về Kê-đa và các nước ở Hát-so mà Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn đã đánh.

ĐA-MÁCH

ĐA-MÁCH

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 49:25 Ôi thành phố danh tiếng, đô thị nhộn nhịp, đã rơi vào quên lãng.

Ê-ĐÔM

Ê-ĐÔM

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 49:7 Về Ê-đôm, Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vầy: Trong Thê-man há không còn có sự khôn ngoan sao? Những người khôn ngoan đã dứt mưu luận của mình sao? Sự khôn ngoan của họ đã mất rồi sao?

AM-MÔN

AM-MÔN

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 49:1 Về con cái Am-môn. Đức Giê-hô-va phán như vầy: Y-sơ-ra-ên họ chẳng có con trai sao? Họ chẳng có con kế tự sao? Vì sao Minh-côm được lấy đất Gát làm cơ nghiệp, dân nó ở trong các thành của Gát.

GƯƠM DAO

GƯƠM DAO

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 48:10 Đáng rủa thay là kẻ làm việc Đức Giê-hô-va cách dối trá! Đáng rủa thay là kẻ từ chối máu nơigươm mình.

MÔ-ÁP

MÔ-ÁP

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 48:1 Về Mô-áp, Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: Khốn cho Nê-bô, vì đã trở nên hoang vu! Ki-ri-a-ta-im mang xấu hổ và bị bắt lấy; Mít-gáp bị xô đổ và nhuốc nhơ.

PHI-LI-TIN

PHI-LI-TIN

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 47:1 Chúa phán với tiên tri Giê-rê-mi về dân Phi-li-tin trước khi Pha-ra-ôn chưa đánh Ga-xa.

CƠ HỘI

CƠ HỘI

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 46:17 Tại đó, họ kêu lên rằng, Pha-ra-ôn vua Ê-díp-tô bị diệt rồi, đã để dịp tiện qua đi.

KHÔNG THỂ ĐƯỢC CHỮA LÀNH

KHÔNG THỂ ĐƯỢC CHỮA LÀNH

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 46:11 Hỡi nữ đồng trinh, con gái của Ê-díp-tô! Hãy lên Ga-la-át mà lấy nhũ hương, người dùng nhiều thứ thuốc cũng vô ích, chẳng chữa lành cho ngươi được.

Phá Bỏ Bức Tường Ngăn Cách

Phá Bỏ Bức Tường Ngăn Cách

Câu gốc: “Vì, ấy chính Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta; Ngài đã hiệp cả hai lại làm một, phá đổ bức tường ngăn cách, là sự thù nghịch đã phân rẽ ra, bởi vì Ngài đã đem thân mình mà trừ bỏ luật pháp của các điều răn chép thành điều lệ” (câu 15-15a)

Ê-DÍP-TÔ

Ê-DÍP-TÔ

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 46:2 Về Ê-díp-tô. Luận về đạo quân của vua Ê-díp-tô, Pha-ra-ôn Nê cô, bấy giờ đóng gần sông Ơp-phơ-rát, tại Kạt-kê-mít; tức đạo quân bị Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn đánh đuổi, về năm thứ tư đời vua Giê-hô-gia-kim, con trai Giô-si-a, vua của Giu-đa.

THẾ GIỚI CỦA GIÊ-RÊ-MI

THẾ GIỚI CỦA GIÊ-RÊ-MI

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 46:1 Có lời của Đức Giê-hô-va phán cho tiên tri Giê-rê-mi, luận về các dân tộc.

TỪ BỎ MỤC TIÊU LỚN

TỪ BỎ MỤC TIÊU LỚN

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 45:5 Còn ngươi, ngươi còn tìm việc lớn cho mình hay sao? Chớ có tìm kiếm, vì này, Ta sẽ giáng tai vạ cho mọi loài xác thịt, nhưng nguơi, hễ đi đến đâu Ta cũng sẽ ban mạng sống cho ngươi.

TƯƠNG LAI CỦA BA-RÚC

TƯƠNG LAI CỦA BA-RÚC

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 45:1 Nầy là lời của tiên tri Giê-rê-mi nói cùng Ba-rúc, con tra Nê-ri-gia, khi người chép trong một quyển sách nhũng lời bởi miệng Giê-rê-mi nói ra, về năm thứ tư đời Giê-hô-gia-kim, con trai Giô-si-a, vua Giu-đa.

SỐ PHẬN CỦA PHA-RA-ÔN

SỐ PHẬN CỦA PHA-RA-ÔN

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 44:30 Đức Giê-hô-va phán như vầy: Nầy, Ta sẽ phó Pha-ra-ôn Hốp-ra, vua Ê-díp-tô trong tay kẻ thù nó và kẻ đòi mạng nó, như đã phó Sê-đê-kia, vua Giu-đa, trong tay Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, là kẻ thù và đòi mạng Sê-đê-kia.


Các tin khác

  Trang trước  1, 2, 3, ... 51, 52, 53  Trang sau