12:15 EDT Thứ sáu, 18/08/2017

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 41


Hôm nayHôm nay : 3507

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 68215

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5604541

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Đi Trước Thời Đại

Đi Trước Thời Đại

Kính thưa quý độc giả, Cho đến cuối thế kỷ 19, việc sinh nở cũng còn gặp nhiều may rủi lắm. Khi một đứa bé chào đời, dù cả hai mẹ con đều khỏe mạnh “mẹ tròn con vuông”, tuy vậy người mẹ vẫn nằm trong tình trạng rủi ro rất cao vì có thể bị nhiễm khuẩn hậu sản.

Xem tiếp...

KHÔNG MONG ĐỢI LÒNG THƯƠNG XÓT

KHÔNG MONG ĐỢI LÒNG THƯƠNG XÓT

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 37:21 Vua Sê-đê-kia bèn truyền giữ Giê-rê-mi trong nơi hành lang lính canh, mỗi ngày phát cho một chiếc bánh của phố hàng bánh cho đến chừng bánh trong thành hết trơn. Giê-rê-mi ở trong hành lang lính canh là như vậy.

VẪN LỜI ẤY

VẪN LỜI ẤY

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 37:17 Đoạn vua Sê-đê-kia sai đem Giê-rê-mi ra, và hỏi kín người tại trong cung mình, rằng, Đức Giê-hô-va có phán lời gì chăng? Giê-rê-mi thưa:Có; đoạn tiếp rằng vua sẽ bị nộp trong tay vua Ba-by-lôn.

BỊ ĐÁNH ĐẬP

BỊ ĐÁNH ĐẬP

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 37:15 Các quan trưởng giận Giê-rê-mi, bèn đánh đòn và giam trong nhà thơ ký Giô-na-than; vì người ta lấy nhà đó làm cái ngục.

LỜI BUỘC TỘI DỐI TRÁ

LỜI BUỘC TỘI DỐI TRÁ

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 7:18 Nhưng lúc đến cửa Bên-gia-min, thì có người độc canh tên là Gi-rê-gia, con trai Sê-lê-mi-a, cháu Ha-na-ma ở đó; tên này bắt tiên tri Giê-rê-mi mà rằng: Ngươi là kẻ đầu hàng người Canh Đê!

TỰ LỪA DỐI

TỰ LỪA DỐI

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 37:9 Đức Giê-hô-va phán như vầy: Các ngươi chớ tự dối mình mà rằng. Người Canh Đê chắc sẽ đi khỏi chúng ta, vì chúng nó sẽ không dời khỏi đâu.

LỜI KÊU NÀI VÔ NGHĨA

LỜI KÊU NÀI VÔ NGHĨA

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 37:3 Vua Sê-đê-kia sai Giê-hu-can, con trai Sê-lê-mia và Sô-phô-ni, con trai thầy tế lễ Mê-a-sê-gia, đến cùng tiên tri Giê-rê-mi mà nói rằng. Xin vì chúng tôi cầu Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta.

MỘT QUYỂN NỮA

MỘT QUYỂN NỮA

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 36:32 Giê-rê-mi bèn lấy một cuốn khác đưa cho thư ký Ba-rúc, con trai Nê-ri-gia, Ba-rúc cứ miệng Giê-rê-mi mà chép lại mọi lời trong cuốn mà Giê-hô-gia-kim, vua Giu-đa. đã đốt đi trong lửa. Có nhiều lời giống nhau đã thêm vào đó.

KHÔNG CHỊU LẮNG NGHE

KHÔNG CHỊU LẮNG NGHE

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 36:25 Vả lại, Ên-na-than, Đê-la-gia, và Ghê-ma-ri-a có cầu xin vua đùng đốt quyển sách, mà vua chẳng khứng nghe.

ĐỐT LỜI CHÚA

ĐỐT LỜI CHÚA

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 36:23 Mỗi khi Giê-hu-đi đọc được ba hoặc bốn cột chữ, vua liền dùng dao rọc giấy (dao của thầy ký lục) rọc đứt ra, ném vào lứa trong lò sưởi, cho đến khi trọn cuốn sách cháy rụi trong lò.

GIAI ĐOẠN ẨN NÁU

GIAI ĐOẠN ẨN NÁU

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 36:19 Các quan trưởng bèn nói cùng Ba-rúc rằng, đi đi, ngươi với Giê-rê-mi hãy lánh mình, đừng cho ai biết các ngươi ở đâu.

ĐỌC GIỮA CÔNG CHÚNG

ĐỌC GIỮA CÔNG CHÚNG

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 36:8 Ba-rúc, con trai Nê-ri-gia, theo mọi sự tiên tri Giê-rê-mi dạy, đọc Lời Đức Giê-hô-va trong sách, tại nhà Đức Giê-hô-va.

BỊ NGĂN CẤM

BỊ NGĂN CẤM

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 36:5 Đoạn Giê-rê-mi dạy Ba-rúc rằng, ta bị giam cấm, không thể vào nhà Đức Giê-hô-va được.

LỜI CHÚA

LỜI CHÚA

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 36:4 Giê-rê-mi gọi Ba-rúc, con trai Nê-ri-gia, đến. Ba-rúc nhờ miệng Giê-rê-mi đọc cho, thì chép hết mọi lời của Đức Giê-hô-va phán cho người vào cuốn sách.

GIÊ-RÊ-MI VÀ GIÔ-SI-A

GIÊ-RÊ-MI VÀ GIÔ-SI-A

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 36:2 Hãy lấy một cuốn sách, chép vào đó mọi lời Ta đã phán cùng ngươi nghịch cùng Y-sơ-ra-ên, Giu-đa, và các dân ngoại, từ ngày Ta khởi phán cùng ngươi, từ đời Giô-si-a cho đến ngày nay.

LẶP ĐI LẶP LẠI

LẶP ĐI LẶP LẠI

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 35:15 Ta tiếp tục nhẫn nại sai tất cả các đầy tớ Ta là các tiên tri đến khuyên nài các ngươi: Các ngươi ai nấy hãy bỏ đường ác, cải thiện việc làm mình, cũng đừng đi theo phụng sự các thần khác, để các ngươi được sống tiếp tục trên đất Ta ban cho các ngươi và tổ phụ các ngươi. Nhưng các ngươi không lắng tai nghe, cũng không vâng lời Ta.

ĐẦU TƯ HÔM NAY, KẾT QUẢ TƯƠNG LAI

ĐẦU TƯ HÔM NAY, KẾT QUẢ TƯƠNG LAI

Câu gốc: “Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải, thì đến kỳ, chúng ta sẽ gặt” (Ga-la-ti 6:9).

ĐẦU TƯ PHỤC VỤ THA NHÂN

ĐẦU TƯ PHỤC VỤ THA NHÂN

Câu gốc: “Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy” (Ma-thi-ơ 25:40).

CÁCH SỐNG TRÁI NGƯỢC

CÁCH SỐNG TRÁI NGƯỢC

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 35:14 Giô-na-đáp, con Rê-cáp, đã truyền dạy con cháu đừng uống rượu, và chúng đã vâng theo, không uống rượu cho đến ngày nay.

TRỐN THOÁT

TRỐN THOÁT

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 35:11 Nhưng xảy ra, khi Nê-bu-cát-nết-xa, vua Ba-by-lôn đến trong đất này, chúng tôi nói cùng nhau rằng. Hãy lên Giê-ru-sa-lem, vì sợ đạo binh của người Canh Đê và đạo binh của Sy-ri. Vậy nên chúng tôi đến ở tại Giê-ru-sa-lem.

NHỮNG NGƯỜI Ở LỀU TRẠI

NHỮNG NGƯỜI Ở LỀU TRẠI

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 35:10 Nhưng cứ ở trong trại. Chúng tôi đã vâng lời tổ phụ chúng tôi là Giô-na-đáp như vậy, và làm theo mọi điều người đã răn dạy chúng tôi.


Các tin khác

  Trang trước  1, 2, 3, ... 52, 53, 54  Trang sau