22:33 EDT Chủ nhật, 22/10/2017

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 19

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 18


Hôm nayHôm nay : 7596

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 111960

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5900078

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

TƯƠNG LAI CỦA BA-RÚC

TƯƠNG LAI CỦA BA-RÚC

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 45:1 Nầy là lời của tiên tri Giê-rê-mi nói cùng Ba-rúc, con tra Nê-ri-gia, khi người chép trong một quyển sách nhũng lời bởi miệng Giê-rê-mi nói ra, về năm thứ tư đời Giê-hô-gia-kim, con trai Giô-si-a, vua Giu-đa.

SỐ PHẬN CỦA PHA-RA-ÔN

SỐ PHẬN CỦA PHA-RA-ÔN

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 44:30 Đức Giê-hô-va phán như vầy: Nầy, Ta sẽ phó Pha-ra-ôn Hốp-ra, vua Ê-díp-tô trong tay kẻ thù nó và kẻ đòi mạng nó, như đã phó Sê-đê-kia, vua Giu-đa, trong tay Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, là kẻ thù và đòi mạng Sê-đê-kia.

KHÔNG RÕ CÁI CHẾT CỦA GIÊ-RÊ-MI

KHÔNG RÕ CÁI CHẾT CỦA GIÊ-RÊ-MI

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 44:28 Chỉ có một số rất ít người sẽ được thoát khỏi gươm dao, từ đất Ê-díp-tô trở về trong đất Giu-đa, và mọi người Giu-đa còn sót lại, tức những kẻ đã đến đặng trú ngụ trong đất Ê-díp-tô này, thì sẽ biết lời nào được ứng nghiệm, là của Ta hay lời của chúng nó.

CON ĐƯỜNG TAI HỌA

CON ĐƯỜNG TAI HỌA

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 44:26 Cho nên, hỡi cả dân Giu-đa hiện ở trong đất Ê-díp-tô, hãy nghe lời Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va có phán: Này, Ta lấy danh lớn mạnh mà thề, trong khắp đất Ê-díp-tô sẽ chẳng có một người Giu-đa nào còn mở miệng xưng danh Ta nữa, mà rằng, thật như Đức Giê-hô-va hằng sống.

SUY NGHĨ SAI TRẬT

SUY NGHĨ SAI TRẬT

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 44:18 Nhưng từ khi chúng tôi thôi đốt hương và làm lễ quán cho nữ vương trên trời, thì chúng tôi thiếu thốn mọi sự và bị nuốt bởi gươm dao đói kém.

CHƯA CHỊU HỌC

CHƯA CHỊU HỌC

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 44: 1 Có lời truyền cho Giê-rê-mi về hết thảy người Giu-đa ở trong đất Ê-díp-tô, tại Mít-đôn, Tác-pha-nết, Nóp và trong xứ Pha-trốt.

NHỮNG TẢNG ĐÁ ĐƯỢC GIẤU

NHỮNG TẢNG ĐÁ ĐƯỢC GIẤU

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 43:9 Hãy lấy trong tay ngươi những cục đá lớn, đem giấu trong đất sét làm gạch trước cửa nhà Pha-ra-ôn tại Tác-pha-nết, trước mắt người Giu-đa đều thấy.

BƯỚC VÀO Ê-DÍP-TÔ

BƯỚC VÀO Ê-DÍP-TÔ

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 43:7 Vào đất Ê-díp-tô, đến Tác-Phê-Nết, vì họ không vâng theo tiếng Đức Giê-hô-va.

KHÔNG HỀ SỢ HÃI

KHÔNG HỀ SỢ HÃI

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 42:11-12 Chớ sợ vua Ba-by-lôn là người các ngươi đương sợ, Đức Giệ-hô-va phán đừng sợ vua ấy, vì Ta ở với các ngươi đặng cứu vớt và giải thoát các ngươi khỏi tay người. Ta sẽ thương xót các ngươi hầu cho vua ấy cũng thương xót các ngươi, và cho các ngươi trở về trong đất mình.

CHÚA ĐAU BUỒN

CHÚA ĐAU BUỒN

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 42:10 Nếu các người cứ ở trong đất này, thì Ta sẽ gây dựng cho mà không phá đi, vun trồng cho mà không nhổ đi; vì Ta ăn năn sự họa mà Ta đã giáng cho các ngươi.

MƯỜI NGÀY

MƯỜI NGÀY

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 42:7-8 Khỏi mười ngày, có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Giê-rê-mi. Người gọi Giô-ha-nan, con trai Ca-rê-át, hết thảy các đầu đảng và cả dân sự, kẻ nhỏ người lớn đều đến.

TẤT CẢ LÀ LỜI CHÚA

TẤT CẢ LÀ LỜI CHÚA

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 42:4 Tiên tri Giê-rê-mi bèn đáp rằng: Ta nghe rồi. Nầy, ta sẽ cầu Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, theo lời các người đã xin. Phàm điều chi Đức Giê-hô-va trả lời, ta sẽ cho các ngươi biết, không giấu chút nào.

ĐI ĐÂU VÀ LÀM GÌ?

ĐI ĐÂU VÀ LÀM GÌ?

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 42:3 Xin Giê-hô-va Đức Chúa Trời ông, chỉ cho chúng tôi đường phải theo và sự phải làm.

TRÊN ĐƯỜNG ĐẾN Ê-DÍP-TÔ

TRÊN ĐƯỜNG ĐẾN Ê-DÍP-TÔ

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 41:17-18 Họ tiếp tục đi và dừng lại tại Kim-Ham, gần Bết-lê-hem, trên đường xuống Ai-cập. Họ sợ quân Canh-Đê vì Ích-ma-ên, con Nê-tha-nia, đã ám sát Ghê-đa-lia, con A-hi-cam, là người vua Ba-by-lôn đã lập làm tổng trấn trong nước.

GIÔ-HA-NAN, NGƯỜI GIẢI CỨU

GIÔ-HA-NAN, NGƯỜI GIẢI CỨU

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 41:11-12 Giô-ha-nan, con trai Ca-rê-át, và tất cả các sĩ quan đi theo ông nghe về mọi việc tàn ác mà Ích-ma-ên, con trai Nê-tha-nia đã làm. Họ liền tập họp toàn thể lực lượng đi đánhÍch-ma-ên, con Nê-tha-nia. Họ đuổi kịp anh ta gần ao lớn ở Ghi-bê-ôn.

SAU CÁI CHẾT CỦA GHÊ-ĐA-LIA

SAU CÁI CHẾT CỦA GHÊ-ĐA-LIA

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 41:1 Ích-ma-ên, con trai của Nê-tha-ma, và mười bộ hạ theo mình vụt đứng dậy, rút kiếm ra đâm chết Ghê-đa-lia, con trai A-hi-cam, cháu Sa-phan, là người vua Ba-by-lôn lập làm quan tổng trấn trong nước.

BẠN CÓ THỂ TIN AI?

BẠN CÓ THỂ TIN AI?

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 40:16 Nhưng Ghê-đa-lia, con trai A-hi-cam, can ngăn Giô-ha-nan, con trai Ca-rê-át, "đừng làm vậy! Điều anh nói về Ích-ma-ên không đúng đâu."

THẾ GIỚI BẤT AN

THẾ GIỚI BẤT AN

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 40:13-14 Bấy giờ Giô-ha-nan, con trai Ca-rê-át, và các người đầu đảng còn giữ chốn thôn quê, đến tìm Ghê-đa-lia tới Mích-ba, và nói chuyện cùng người rằng, ông có hay rằng Ba-a-lít, vua của con cái Am-môn, đã sai Ích-ma-ên con trại của Nêthania, đặng cất lấy mạng sống ông chăng? Nhưng Ghê-đa-lia, con trai A-hi-cam không tin lời họ.

SAU NGÀY GIÊ-RU-SA-LEM THẤT THỦ

SAU NGÀY GIÊ-RU-SA-LEM THẤT THỦ

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 40:6 Giê-rê-mi bèn đến cùng Ghê-đa-lia, con trai ở Mích-ba và ở với người giữa dân sự còn sót lại trong đất hứa.

NHU CẦU CĂN BẢN

NHU CẦU CĂN BẢN

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 40:5 Giê-rê-mi chưa đáp lời, Nê-bu-xa-ra-đan lại nói tiếp, hay là ông về với Ghê-đa-lia, con trai A-hi-a-cam, cháu Sa-phan. Hoàng Thượng vừa bổ nhiệm người làm tổng trấn các thành xứ Giu-đa. Ông có thể ở với Ghê-đa-lia và sống giữa dân mình. Hoặc ông thấy cần đi nơi nào khác thì cứ tùy nghi mà đi. Viên chỉ huy trưởng đoàn vệ sĩ cấp thực phẩm và vật dụng cần thiết cho Giê-rê-mi rồi thả ông đi.


Các tin khác

  Trang trước  1, 2, 3, 4 ... 51, 52, 53  Trang sau