15:19 EDT Thứ bảy, 28/05/2022

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 20


Hôm nayHôm nay : 7264

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 230771

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 16721964

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Ý Tưởng Bình An

Thứ ba - 06/10/2020 21:01
Ý Tưởng Bình An

Ý Tưởng Bình An

"Đức Giê-hô-va phán: Vì ta biết ý tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi, là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình." - Giê-rê-mi 29:11


Ý Tưởng Bình An


        "Đức Giê-hô-va phán: Vì ta biết ý tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi, là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình." - Giê-rê-mi 29:11

        Giê-rê-mi là 1 trong 4 đại tiên tri trong Cựu Ước. Đặc biệt là Ông viết hai sách: Giê-rê-mi và Ca-thương. Ông được Chúa kêu gọi làm tiên tri năm 626 T.C.. Ông đã sống trải qua 40 năm kinh khủng khi nhìn thấy Giê-ru-sa-lem bị tàn phá thiêu hủy, và hoang vu! Ông là một nhân vật sầu thảm, cô đơn, đã truyền sứ điệp sau chót của Ðức Chúa Trời cho dân sự đã phạm tội trọng qua việc theo các hình tượng một cách tuyệt vọng và cuồng tín. Ông khuyên lơn không dứt rằng nếu họ ăn năn, thì Ðức Chúa Trời sẽ cứu họ khỏi tay Ba-by-lôn.

        Chương 29 là bức thư của Giê-rê-mi gởi cho những kẻ bị lưu đày sang Ba-by-lôn. Ông viết sau khi vua Giê-hô-gia-kin và những người quý phái trong dân sự bị bắt qua Ba-by-lôn. Ông khuyên bảo họ hãy ở bình an và vâng phục trong cảnh phu tù, và hứa rằng sau 70 năm, họ sẽ được trở về cố hương (Giê-rê-mi 29:10, "Vả, Đức Giê-hô-va phán như vầy: Khi bảy mươi năm sẽ mãn cho Ba-by-lôn, ta sẽ thăm viếng các ngươi, sẽ làm trọn lời tốt lành cho các ngươi, khiến các ngươi trở về đất nầy"). Nhưng ngay ở Ba-by-lôn, các tiên tri giả, là kẻ căm thù Giê-rê-mi, vẫn tiếp tục giao tranh với ông (29:21-32).

        Trong câu 11, Đức Giê-hô-va nói rằng Ngài biết ý của Ngài cho dân sự, tức là Ngài đã có sẵn chương trình giải thoát họ khỏi dân Ba-by-lôn. Trong câu 23 phần cuối, "Đức Giê-hô-va phán: Ta là Đấng biết, và làm chứng". Chính Chúa là Đấng làm nên sự thịnh vượng và tai họa, như lời Chúa phán trong Ê-sai-45:7, "Ấy chính ta là Đấng gây nên sự sáng và dựng nên sự tối tăm, làm ra sự bình an và dựng nên sự tai vạ; chính ta, là Đức Giê-hô-va, là mọi sự đó." Thật vậy, Chúa là Đấng biết rõ mọi sự, thông hiểu mọi sự, làm nên mọi sự. Chính Ngài là Đấng mà dân sự phải nên tin cậy và ăn năn trở lại với Ngài! Thêm vào đó, ý tưởng của Ngài là "ý tưởng bình an, không phải tai họa" (29:11), vì Ngài có một chương trình cứu rỗi tốt đẹp cho họ. Chính Chúa sẽ đem đến nguồn hy vọng cho họ trong lúc họ đang khốn cùng trong cảnh phu tù khổ cực! Thi-thiên 25:3 nói, "Thật, chẳng ai trông cậy Ngài mà lại bị hổ thẹn; Còn những kẻ làm gian trá vô cớ, chúng nó sẽ bị hổ thẹn."

        Điều này còn thể hiện sự nhân từ thương xót của Chúa! Dù dân sự phạm tội, nhưng Ngài vẫn cho họ cơ hội ăn năn trở lại, và giữ lời hứa Ngài là sẽ cứu họ khỏi khốn khổ trong cảnh phu tù ở Ba-by-lôn. Thi-thiên 33:18 nói, "Kìa, mắt của Đức Giê-hô-va đoái xem người kính sợ Ngài, cố đến người trông cậy sự nhân từ Ngài".

        Chúng ta phải ăn năn và quay lại với Ngài khi chúng ta phạm tội, vì biết rằng Chúa là Đấng nhân từ thương xót sẽ tha thứ và cứu chúng ta khỏi quyền lực sự chết. Khi chúng ta bị bắt bớ, đàn áp vì Danh Chúa, chúng ta nên biết rằng Chúa là Nguồn Hy Vọng cho cuộc sống đời đời trên Thiên Đàng; phải luôn trông cậy vào lời hứa của Chúa, như sứ đồ Phao-lô đã viết cho Ti-mô-thy rằng, "Vả, nếu chúng ta khó nhọc và đánh trận, ấy là đã để sự trông cậy ta trong Đức Chúa Trời hằng sống, Ngài là Cứu Chúa của mọi người, mà nhất là của tín đồ" (1 Ti-mô-thê 4:10). Cầu xin Chúa thêm sức cho chúng ta luôn trung tín trong cuộc đời hầu việc Ngài khi gặp bắt bớ và khó khăn vì Danh Ngài; và xin Ngài cho chúng ta luôn trông cậy chắc chắn vào "ý tưởng" cao đẹp, bình an, tốt lành của Ngài trên mỗi cuộc đời của chúng ta! A-men!
 
Chúa hằng chăm sóc chúng ta,
Và luôn định sẵn lập ra ý Ngài,
Chương trình cứu rỗi còn hoài,
Bình an phước hạnh lâu dài cho ta!
Một lòng trông cậy nơi Cha,
Dù khi đau khổ, xót xa quanh mình,
Ý Ngài tốt nhứt, an bình,
Đấng luôn thương xót tràn tình yêu thương!

        Ghi-chú:
        Câu 12 và 13 là hai câu Kinh Thánh quan trọng cho những người đi tìm kiếm Chúa, kêu cầu Chúa, và biết rằng Ngài sẽ trả lời và họ sẽ gặp được Chúa khi Chúa phán với họ qua Lời của Ngài, "Bấy giờ các ngươi sẽ kêu cầu ta, sẽ đi và cầu nguyện ta, và ta sẽ nhậm lời. Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng." (Giê-rê-mi 29:12-13)
 
Ngọc-Huỳnh-Bích
Nguồn: vietchristian.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn