Chúng tôi khuyến khích bạn hãy cầu nguyện đặc biệt cho người vợ của mình, tin chắc rằng điều này sẽ dẫn đến sự tăng trưởng tâm linh cho cuộc sống hôn nhân của hai bạn. Đây là thách thức trong vòng 31 ngày, bạn hãy chia sẻ, cầu thay và nói những lời khích lệ tích cực đến người phối ngẫu của mình.

Bạn có thể bắt đầu thách thức này vào bất kỳ ngày nào trong tháng, nhưng sẽ dễ dàng hơn nếu bắt đầu vào ngày đầu tháng để tiện cho việc theo dõi. Sẽ không sao nếu bạn bỏ lỡ 1 hoặc 2 ngày. Nếu bạn bỏ lỡ một ngày thì không nhất thiết phải quay lại từ đầu. Hãy bắt đầu với ngày hiện tại và nếu có thời gian bạn cũng có thể trở lại hoàn thành ngày bạn đã bỏ lỡ. Bài viết sẽ được chia làm hai phần, dưới đây là nội dung cho từng ngày của phần 1:
 

 

Ngày 1: Hãy cầu nguyện để vợ tiếp tục yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí, hết sức lực và tìm kiếm Ngài bằng tất cả những gì cô ấy có thể trong sự kính sợ, và ngày một trưởng thành hơn trong sự trông cậy nơi Ngài. Cầu nguyện để cô ấy mãi mãi ở trong tình yêu của Ngài. (Mác 12:30, Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:29, Châm Ngôn 31:30, Châm Ngôn 3:5-6, Giăng 15:10).
 

Ngày 2: Cầu nguyện để cô ấy nuôi dưỡng và duy trì tình yêu thương với mọi người, biết coi trọng người khác hơn bản thân mình; luôn mang lại sự bình an, niềm vui và hy vọng cho gia đình và anh chị em đồng đức tin. (Giăng 13:34, Phi-líp 2:3, 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:13, Giăng 13:35, 1 Cô-rinh-tô 13:7)
 

Ngày 3: Cầu nguyện để cô ấy luôn dành sẵn một khoảng thời gian mỗi ngày để cầu nguyện, thờ phượng Chúa và tĩnh nguyện cách hiệu quả. (Lu-ca 10:39, Phục Truyền Luật Lệ Ký 33:3, Châm Ngôn 8:34)
 

Ngày 4: Cầu nguyện để vợ trở thành người phụ nữ luôn sống thỏa lòng và vui mừng; không ganh tị với người khác, nhưng luôn biết ơn Chúa vì sự chu cấp của Ngài, tin tưởng rằng Ngài sẽ đáp ứng mọi sự cần dùng. Cầu nguyện để tâm trí cô ấy tìm kiếm Vương Quốc Đức Chúa Trời trước hết và tránh xa mọi sự tham lam. (Hê-bơ-rơ 13:5, 1 Ti-mô-thê 6:8, Ma-thi-ơ 6:31-33)
 

Ngày 5: Cầu nguyện để tâm trí cô ấy được Đấng Christ làm mới và biến đổi mỗi ngày, để cô ấy nhận biết và làm theo ý muốn Chúa. (Rô-ma 12:2, Ê-phê-sô 4:23, Thi Thiên 51:10)
 

Ngày 6: Cầu nguyện để lời cầu nguyện của cô ấy luôn mạnh mẽ; để cô ấy luôn vui mừng trong hi vọng và trở thành người hòa giải trong gia đình cũng như trong xã hội. (Lu-ca 18:1, 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:17, Rô-ma 12:12, Ê-phê-sô 6:18)
 

Ngày 7: Cầu nguyện để vợ giữ vững đức tin và làm rạng danh Chúa; để đức tin của cô ấy không đến bởi sự khôn ngoan của con người, mà đến từ quyền năng của Chúa. (Rô-ma 1:17, Rô-ma 4:20, 1 Cô-rinh-tô 2:5, 2 Cô-rinh-tô 5:7, Ga-la-ti 2:20)
 

Ngày 8: Hãy cầu nguyện để Đức Chúa Trời và Lời của Ngài luôn sống trong cô ấy cách dư dật ngày hôm nay và mãi mãi. (Giăng 15:4-7, Giăng 8:31, 1 Giăng 2:24-28)
 

Ngày 9: Cầu nguyện để Chúa giữ gìn môi miệng cô ấy mỗi khi trò chuyện, để cô ấy luôn nói chuyện cách nhu mì, khôn ngoan theo ý Ngài; để sự kiêu ngạo, tham lam và dối trá sẽ lánh xa khỏi tấm lòng và môi miệng cô ấy. (Châm Ngôn 31:26, Châm Ngôn 30:8, 1 Phi-e-rơ 3:2, Phi-líp 3:20, 1 Cô-rinh-tô 15:33)
 

Ngày 10: Xin Chúa ban cho vợ sức lực để đứng vững trước mọi mưu chước của ma quỷ. Xin Chúa giúp cô ấy chống lại thế gian, xác thịt và ma quỷ; đứng vững trong tấm áo giáp của Ngài và tiếp tục được đứng trong vinh quang chiến thắng. (Ê-phê-sô 6:10-17)
 

Ngày 11: Xin Chúa đừng để vợ nghĩ quá cao về chính mình, đồng thời cũng cầu nguyện để Chúa giúp vợ tin vào hình ảnh mà Chúa đã tạo ra cho cô ấy qua và trong Đấng Christ Giê-xu, rằng cô ấy quý giá trong mắt Ngài. (Rô-ma 12:3, Truyền đạo 7:16, Thi Thiên 139, Rô-ma 6:11, Rô-ma 8:37, 1 Giăng 5:4-5, 1 Phi-e-rơ 2:9)
 

Ngày 12: Cầu nguyện để vợ chăm sóc và vun đắp mái ấm gia đình cách khôn ngoan. Xin Chúa ban cho cô ấy tính chu toàn, thận trọng, nhu mì và siêng năng. (Châm Ngôn 31:27, Châm Ngôn 14:1, Châm Ngôn 24:3, 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:11, Tít 2:5)
 

Ngày 13: Cầu nguyện để vợ có sự khôn ngoan đến từ nơi Chúa trong mỗi bước đi. Xin cho cô ấy được đầy dẫy sự khôn ngoan trong Thánh Linh Ngài. (Xuất Ai Cập Ký 31:3, Gia-cơ 3:17, Ê-phê-sô 1:17)
 

Ngày 14: Cầu nguyện để cô ấy được mặc lấy sức lực, vinh dự, lòng khoan dung và sự công chính của Chúa. (Châm Ngôn 31:25, Rô-ma 13:14, Ê-phê-sô 3:14-19, Cô-lô-se 3:12-14)
 

Ngày 15: Cầu nguyện để bông trái Thánh Linh ngày càng nảy nở cách đầy đủ và rõ ràng trong đời sống của vợ. (Ga-la-ti 5:22-23, Giăng 15:8)
 

Ngày 16: Cầu nguyện xin Chúa bảo vệ tấm lòng và tâm trí vợ khỏi sự dối trá, để đôi mắt của cô ấy được thông sáng trước lẽ thật trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. (1 Ti-mô-thê 2:14, Ma-thi-ơ 24:11, 1 Cô-rinh-tô 3:18, 1 Giăng 1:8)
 

Ngày 17: Cầu nguyện để cô ấy trở thành một người mẹ tin kính, biết cách dạy dỗ các con (hoặc trong tương lai) theo đường đi và lẽ thật của Chúa. Cầu nguyện để trong mọi sự cô ấy luôn là một tấm gương sống về sự thánh khiết trong Đấng Christ cho các con. (Phục Truyền Luật Lệ Ký 11:19-21, Thi Thiên 78:6-7, Tít 2:3-5)
 

Ngày 18: Cầu nguyện để vợ không bị rúng động hay ảnh hưởng bởi những hoàn cảnh phát sinh trong cuộc sống thường ngày, mà luôn bước đi cùng Chúa. Cầu nguyện để mắt cô ấy chỉ hướng về Ngài mà thôi. (Ma-thi-ơ 17:8, Hê-bơ-rơ 12:11, Phi-líp 3:14, Thi Thiên 25:15, Thi Thiên 121:1-2)
 

Ngày 19: Cầu nguyện để vợ luôn khôn ngoan trong việc quản lý thời gian trong ngày, để cô ấy sắp xếp mọi việc làm vừa lòng Đức Chúa Trời. (Ê-phê-sô 5:15-16)
 

Ngày 20: Cầu nguyện xin Chúa ban phước cho những công việc mà tay vợ làm để những việc đó trở thành nguồn khích lệ cho cô ấy. (Châm Ngôn 31:31, Hê-bơ-rơ 6:10)
 

Ngày 21: Cầu nguyện để Chúa khiến vợ trở nên ngay thẳng, hữu ích, đáng tôn trọng và trở thành nguồn phước cho những ai biết cô ấy. Cầu nguyện cho cô ấy có được những đức tính tốt đẹp mà Chúa đã phán trong Kinh Thánh. (Châm Ngôn 31:10-31, Châm Ngôn 12:14, Châm Ngôn 18:22, Châm Ngôn 19:14)
 

Ngày 22: Cầu nguyện để vợ biết tình yêu mà bạn dành riêng cho cô ấy, không hề dao động hay nghi ngờ. (Ê-phê-sô 5:25, Ê-phê-sô 5:29, Ê-phê-sô 5:33, Châm Ngôn 3:15)
 

Ngày 23: Cầu nguyện để các con luôn tôn trọng và mang lại ơn phước cho cô ấy. (Xuất Ai Cập Ký 20:12, Ê-phê-sô 6:2)
 

Ngày 24: Xin Chúa nhắc nhở vợ mỗi ngày rằng cô ấy có thể dạn dĩ đến gần Ngôi Ân Điển của Ngài và xin Ngài đáp ứng những nhu cầu của cô ấy. (Hê-bơ-rơ 4:16, Ma-thi-ơ 7:7-11)
 

Ngày 25: Cầu nguyện để Chúa trang bị cho vợ trong trận chiến thuộc linh – giúp cô ấy mang lấy áo giáp của Ngài để mỗi ngày cô ấy đều sẵn sàng đương đầu với mọi chuyện khi bạn vắng nhà. Cầu nguyện xin Chúa che chở và luôn nhắc nhở cô ấy rằng trận chiến đó thuộc về Đức Chúa Trời và Chúa Giê-xu đã giành được chiến thắng. (Ê-phê-sô 6:10-18, Thi Thiên 24:8, 1 Cô-rinh-tô 15:57)
 

Ngày 26: Cầu nguyện để vợ trân trọng các con như món quà đặc biệt Chúa ban. (Thi Thiên 127:3, Gia-cơ 1:17)
 

Ngày 27: Cầu nguyện cho vợ luôn tăng trưởng trong đức tin để tin vào Đức Chúa Trời và lời của Ngài trong mọi sự. (Lu-ca 17:5, Phi-líp 4:13)
 

Ngày 28: Cầu nguyện để vợ vâng phục Chúa trong mọi sự, trở nên một người vợ tin kính và biết trợ giúp chồng; đồng thời cũng cầu nguyện để mối quan hệ của hai bạn sẽ phản chiếu tình yêu và sự vâng phục của Hội Thánh đối với Chúa Giê-xu như được miêu tả trong sách Ê-phê-sô. (Ê-phê-sô 5:22-33, Gia-cơ 4:7, 1 Phi-e-rơ 5:5)
 

Ngày 29: Cầu nguyện để tấm lòng của vợ sẽ luôn hướng về những linh hồn hư mất như Chúa đã làm. (Ma-thi-ơ 28:19-20)
 

Ngày 30: Cầu nguyện để vợ luôn sống khỏe mạnh và thịnh vượng trong mọi việc mà Chúa để cô ấy làm. (3 Giăng 1:2)
 

Ngày 31: Cầu nguyện xin Chúa luôn che chở, bảo vệ cô ấy và là ngọn đèn soi sáng mỗi bước chân. (Châm Ngôn 2:8, Châm Ngôn 3:23-24, Thi Thiên 37:23, Thi Thiên 119:105)
 

Tin bài: Thùy Dương
Lược dịch từ: RaisingGodlyChildren.org