07:22 ICT Thứ bảy, 30/09/2023

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 16

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 14


Hôm nayHôm nay : 1131

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 391209

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 20999866

Trang nhất » Dưỡng linh » Tư liệu Tham khảo

Bài Mới

Lời Đoán Phạt Người Am-môn

Lời Đoán Phạt Người Am-môn

“Đức Giê-hô-va phán: Này, những ngày đến, bấy giờ ta sẽ làm cho tiếng kêu về giặc giã vang ra nghịch cùng Ráp-bát, tức thành của con cái Am-môn, nó sẽ trở nên một đống đổ nát…” (câu 2a).

Xem tiếp...

NGHIÊN CỨU NHÂN VẬT KINH THÁNH- SỐ 1 SA-MU-ÊN

Thứ sáu - 14/01/2022 15:11
NGHIÊN CỨU NHÂN VẬT KINH THÁNH- SỐ 1 SA-MU-ÊN

NGHIÊN CỨU NHÂN VẬT KINH THÁNH- SỐ 1 SA-MU-ÊN

Dẫn giải: Sa-mu-ên là một vĩ nhân cầu nguyện, cả cuộc đời hầu việc Chúa của Sa-mu-ên đều ngập chìm trong sự cầu nguyện. Từ nhỏ, Sa-mu-ên đã học biết tương thông với Đức Chúa Trời, biết lắng nghe tiếng Chúa.
 
NGHIÊN CỨU NHÂN VẬT KINH THÁNH- SỐ 1
 
SA-MU-ÊN: ANH HÙNG CẦU NGUYỆN
 
     Kinh Thánh: I Sa-mu-ên 3: 1-19; 7:5-10; 8:6; 12:19-23
     Câu gốc: I Sa-mu-ên 12:23
     Kinh Thánh tham khảo: Thi 96:6; Giê-rê-mi 15:1; Gia-cơ 5:16

 
     Dẫn giải:
     Sa-mu-ên là một vĩ nhân cầu nguyện, cả cuộc đời hầu việc Chúa của Sa-mu-ên đều ngập chìm trong sự cầu nguyện. Từ nhỏ, Sa-mu-ên đã học biết tương thông với Đức Chúa Trời, biết lắng nghe tiếng Chúa. Bất kể chuyện lớn nhỏ, ông đều “cầu khẩn Đức Giê-hô-va”. Hết thảy người Y-sơ-ra-ên đều biết rằng lời cầu nguyện cua Sa-mu-ên có hiệu quả lớn. Lúc họ sa vào hoạn nạn, Sa-mu-ên cầu nguyện mang lại sự giải cứu, học được toàn thắng trước mặt kẻ thù (I Sa-mu-ên 7:8-10)
 
     Trong bài nói chuyện trong buổi cáo từ về hưu của Sa-mu-ên, ông có nói một lời khiến chúng ta phải suy gẫm: “Còn ta đây, cũng chẳng phạm tội cùng Đức Giê-hô-va mà thôi cầu nguyện cho các ngươi”. Câu này ít nhất bao gồm 3 ý nghĩa sau: (1) cầu nguyện là công việc thuộc linh. Dù không còn là lãnh đạo chính thức của họ nữa nhưng Sa-mu-ên vẫn dùng lời cầu nguyện để bày tỏ sự quan tâm, phục vụ, giúp đỡ họ. (2) Cầu nguyện là việc Đức Chúa Trời giao phó. Dù không còn đảm nhiệm chức quan xét nhưng Sa-mu-ên thấy phước lành của đất nước nằm trong tay ông. Ông xem cầu thay cho dân tộc là trách nhiệm của mình. (3) Cầu nguyện là sự hầu việc không thôi. Bất cứ việc gì có thể ngưng được nhưng cầu nguyện phải duy trì và tiếp tục vì đó là nguôn sức mạnh và đắc thắng.
 
     Trong năm tháng dài của cuộc đời Sa-mu-ên, chúng ta thấy ông là người thường xuyên cầu nguyện. Mỗi một giai đoạn quan trọng trong chức vụ hầu việc, ông đều hoàn thành bởi sự cầu nguyện, cầu thay.
 
     Suy gẫm:
     Sa-mu-ên nêu cho chúng ta tấm gương về một đời sống cầu nguyện. Ông là một người cầu nguyện có năng lực, có đức tin. Bởi lời cầu nguyện của ông, dân Y-sơ-ra-ên thắng dân Phi-li-tin (I Sam 7:8-10); bởi lời cầu nguyện của ông trời mưa và sấm sét (I Sam 12:18). Cầu nguyện thật sự làm lay chuyển trời đất, khiến Hội Thánh phục hưng.
 
     Cầu nguyện không thôi là bí quyết thành công.
 
     Sa-mu-ên cho rằng không cầu thay cho người khác là có tội (I sam 12:33)
 
     Cầu nguyện là bày tỏ những điều từ tấm lòng ra trước Chúa. Cầu nguyện lay động cánh tay quyền năng của Đức Chúa Trời. Chúng ta không nên lơ đãng hiệu quả do cầu nguyện mang lại. (Gia-cơ 5:16)
 
SA-MU-ÊN- THẦY TẾ LỄ XỨC DẦU CHO VUA
 
     Kinh Thánh: I Sa-mu-ên 9:15-10:1,17-24; 11:14,15; 15:10-16:13
     Câu gốc: I Sa-mu-ên 10:1
     Kinh Thánh tham khảo: Ê-sai 42:1; I Cô-rinh-tô 7:20,24
 
     Dẫn giải:
     Tuy Sa-mu-ên phản đối việc lập vua, nhưng khi Đức Chúa TRời bảo ông hãy “nghe theo lời của chúng nó” thì Sa-mu-ên hoàn toàn vâng phục ngay.  Dù làm như vậy phải hy sinh tâm niệm ban đầu của mình và đông thời phải từ bỏ địa vị siêu việt của mình, nhưng Sa-mu-ên vẫn nhiệt tình, nghiêm chỉnh đi tìm người kế vị, rồi chuyển giao quyền hành một cách khiêm tốn, hòa bình, và giúp xây dựng một chế độ quân chủ lập hiến.
 
     Quá trình lập Sau-lơ làm vua có bốn bước: (1) Đức Chúa Trời chọn lựa (I Sa-mu-ên 9:20). (2) Tiên tri xức dầu cho Sau-lơ (I Sam 10:1). (3) Thần của Đức Chúa Trời xức dầu cho vua (I Sam 10:10). (4) Quần chúng ủng hộ vua (I Sam 10:24). Khiến cho bốn bước này thành công chính là sự vâng phục của Sa-mu-ên. Ông làm theo chỉ thị của Đức Chúa Trời, từ chối cảm xúc đau khổ của cá nhân, hoàn thành điều Ngài giao phó.
 
     Chẳng bao lâu thì người thanh niên mà Sa-mu-ên xức dầu đã trở nên kiêu ngạo, không vâng lời của Đức Chúa Trời. Sau-lơ, vị vua đầu tiên của Y-sơ-ra-ên đã thất bại (I Sam 15:17-230. Đức Chúa Trời bảo Sa-mu-ên đi xức dầu lạp vua khác, đó là Đa-vít, người đẹp lòng Ngài. Sa-mua-ên trung tín nghe theo lời phán dặn, không chọn theo bề ngoài, ông đã chọn Đa-vít, người kính sợ Chúa. Đây là hoạt động công khai lần cuối của cuộc đời Sa-mu-ên.
 
     Suy gẫm:
     Sa-mu-ên nói với Sau-lơ: “Nầy Đức Giê-hô-va đã xức dầu cho ngươi đặng ngươi làm vua của cơ nghiệp Ngài”. Câu nói này cho thấy vua của con người là dưới quyền Đức Chúa Trời.
 
     Dùng hình thức lễ nghi xức dầu để biệt riêng ra thánh người hầu việc Đức Chúa Trời, mỗi một người tín đồ đều phải từng trải kinh nghiệm sự xức dầu của Đức Thánh Linh.
 
     Đoạn Kinh Thánh hôm nay cho thấy có bốn hình thức xức dầu khác nhau. (1) Được xức dầu bởi Đức Chúa Trời (I Sam 9:3-10). (2) Được xức dầu bởi người chăn (I Sam 10:1). (3) Được xức dầu bởi Đức Thánh Linh (I Sam 10:10). (4) Được xức dầu bởi anh em (I Sam 10:24). Mỗi một tín đồ cũng cần tiếp nhận bốn hình thức xức dầu khác nhau này.
 
SA-MU-ÊN- NGƯỜI ĐẦY TỚ ĐẸP LÒNG CHÚA
 
     Kinh Thánh: I Sa-mu-ên 12:1-25; 25:1
     Câu gốc: I Sa-mu-ên 12:2
     Kinh Thánh tham khảo: I Sử ký 9:27,28; II Sử ký 35:18; Công vụ 3:24
 
     Dẫn giải:
     Lúc Sau-lơ lên ngôi vua tại Ghinhganh, thì cũng là lúc Sa-mu-ên rời khỏi chức vụ các quan xét của mình. Sa-mu-ên, người già mái tóc bạc phơ, trước dân dự Y-sơ-ra-ên chứng minh rằng việc làm bao năm của mình không chỗ chê trách. Sa-mu-ên là người có tấm lòng trong sạch, đôi tay trong sạch (I Sam 12:1-5). TRọn đời sa-mu-ên kính sợ Đức Giê-hô-va, trung tín hầu việc Ngài (I Sam 12:24). Dù Sa-mu-ên đã chính thức về hưu, nhưng trong những ngày tháng còn lại của mình, Sa-mu-ên vẫn cầu thay cho dân sự và tiếp tục lấy “con đường lành và ngay” hướng dẫn chỉ dạy họ (I Sam 12:230. Cuối cùng, Sa-mu-ên cũng phải đi đến đoạn đường cuối của mình, được chôn cất tại Ra-ma (I Sam 25:1). Cả nước than khóc Sa-mu-ên. Sự yêu thương, kính mến của dân chúng chứng tỏ Sa-mu-ên là người đầy tớ ông bình của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cũng đã nhắc đến ảnh hưởng của Sa-mu-ên: ông đã lập thánh chức hầu việc Chúa của người Lê-vi (I Sử 9:22). Sa-mu-ên tồn trữ của cải cho đền thờ Đức Giê-hô-va (I Sử ký 26:27,28)
 
     Cuộc đời và công việc của Sa-mu-ên đã ảnh hưởng sâu sắc đến lịch sử của người Y-sơ-ra-ên. Sa-mu-ên kết thúc thời kỳ quan xét, sáng lập ra thánh chức tiên tri, đã xức dầu cho vị vua thứ nhất của Y-sơ-ra-ên là Sau-lơ và vị vua vĩ đại nhất là Đa-vít. Ông đã sống giống như lời làm chứng cuả mình: “Ta đã đi trước đầu các ngươi từ khi ta còn thơ ấu cho đến ngày nay” (I Sam 12:2)
 
     Thực tế là như vậy, trọn đời Sa-mu-ên là đi trước và hướng dẫn dân chúng trong sự sáng.
 
     Suy gẫm:
     Chúng ta khó tìm thấy sai lầm trong đời sống Sa-mu-ên. Sa-mu-ên là người  chuyên tâm cầu nguyện. Ông trung tín hầu việc, kính sợ Đức Chúa Trời, và đi trước dân sự. Nguyện chúng ta cũng noi gương Sa-mu-ên.
 
     Cuộc đời Sa-mu-ên gặp nhiều khó khăn nhưng ông luôn biến khó khăn thành phước hạnh.
Sa-mu-ên và Sam-sôn là những người có sự chào đời giống nhau, có sứ mạng giống nhau nhưng quá trình trưởng thành, phương thức hầu việc của hai người lại hoàn toàn khác nhau. Kết quả của hai đời sống khác nhau. Nếu nghiên cứu, so sánh, phân tích kỹ, chúng ta sẽ nhận được sự dạy dỗ sâu sắc.
 
Vĩnh Phước, ngày 14 tháng 1 năm 2022
(HT- st)
 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn