LỄ THÀNH HÔN TRẦN QUANG DUY - NGUYỄN THỊ CÁT LỢI CHÚA NHẬT 14/7/2019

LỄ THÀNH HÔN TRẦN QUANG DUY - NGUYỄN THỊ CÁT LỢI CHÚA NHẬT 14/7/2019
"Hãy bước đi trong sự yêu thương" Ê-phê-sô 5:2a Đó là câu Kinh Thánh làm nền tảng cho lễ Thành Hôn của hai bạn: Quang Duy và Cát Lợi. Ban Tư Vấn Hôn Nhân - Gia Đình của giới trẻ đã góp phần trong mục vụ của mình.
 
LỄ THÀNH HÔNTRẦN QUANG DUY - NGUYỄN THỊ CÁT LỢI CHÚA NHẬT 14/7/2019
 
                     "Hãy bước đi trong sự yêu thương" Ê-phê-sô 5:2a Đó là câu Kinh Thánh làm nền tảng cho lễ Thành Hôn của hai bạn: Trần Quang Duy và Nguyễn Thị Cát Lợi. Ban Tư Vấn Hôn Nhân - Gia Đình của giới trẻ đã góp phần trong mục vụ của mình. Lễ Thành Hôn đã diễn ra tại Thánh Đường Vĩnh Phước thật trang nghiêm, long trọng và quy vinh hiển danh Chúa. Cầu xin Thiên Chúa ban phước trên gia đình mới của các bạn. Hướng dẫn các bạn đi trong sự yêu thương đúng như câu Kinh Thánh các bạn đã chọn.

                     Một số hình ảnh ghi nhận được:

 
 

Giảng Luận - Ms. Đinh Thuận


BTC: Miền Hoa Thắm Không Phai Tàn - Thanh niên


Nghi Thức Hôn Phối

Tác giả bài viết: Ban truyền thông