Lời Tạ Ơn

Lời Tạ Ơn
Thưa quý thính giả, Chưa bao giờ chúng ta bước vào Mùa Cảm Tạ với những bất an và lo lắng như năm nay. Một năm dài sắp qua và dịch bệnh chẳng những không thấy dấu hiệu giảm bớt mà lại còn gia tăng. Làm sao có thể tạ ơn giữa những khó khăn như thế nầy? Lời Chúa trong Thánh Kinh dạy như sau:


Lời Tạ Ơn


        Thưa quý thính giả,
 

        Chưa bao giờ chúng ta bước vào Mùa Cảm Tạ với những bất an và lo lắng như năm nay. Một năm dài sắp qua và dịch bệnh chẳng những không thấy dấu hiệu giảm bớt mà lại còn gia tăng. Làm sao có thể tạ ơn giữa những khó khăn như thế nầy? Lời Chúa trong Thánh Kinh dạy như sau:
 

        Hãy cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời đối với anh em trong Chúa Cứu Thế Giê-xu (Thư I Tê-sa-lô-ni-ca 5:18)
 

        Thiên Chúa muốn mỗi chúng ta tạ ơn Ngài dù hoàn cảnh như thế nào. Nhưng làm thế nào để tạ ơn? Tạ ơn về điều gì? Có gì cho tôi tạ ơn đâu? Khi suy nghĩ về điều nầy, tôi thấy có ít nhất là ba điều cho chúng ta tạ ơn, đây cũng là lời dạy của Kinh Thánh về tạ ơn.
 

        Trước hết tôi tạ ơn Thiên Chúa về chính bản thân tôi. Tạ ơn Thiên Chúa về bản thân không phải là ích kỷ nhưng tạ ơn Thiên Chúa về bản thân nói lên lòng biết ơn Chúa về chính con người chúng ta. Vua Đa-vít của Do-thái ngày xưa viết:
 

        Con cảm tạ Chúa vì con được dựng nên một cách đáng sợ và lạ lùng! (Thánh Vinh 139:14)
 

        “Được dựng nên một cách đáng sợ và lạ lùng” đó là lý do chúng ta tạ ơn Chúa. Thân thể của chúng ta, sự sống chúng ta đang có là một huyền nhiệm, là một phép lạ mà mỗi chúng ta phải cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Tim chúng ta còn đập, chúng ta vẫn còn hơi thở, chúng ta vẫn còn hoạt động. Chúng ta có thể suy nghĩ, có thể nói, có thể nghe. Tất cả những điều đó là ơn lành Thiên Chúa ban cho chúng ta. Có thể chúng ta không nghĩ đó là ơn lành cho đến khi chúng ta phải nằm trên giường bệnh, không còn sức khỏe bình thường. Thật ra, đặt lên lồng ngực, nghe tim mình vẫn còn đập là cũng đủ cho chúng ta tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho chúng ta sự sống quý báu nầy.
 

        Thiên Chúa chẳng những ban cho chúng ta sự sống nhưng Ngài cũng cho đầu óc suy nghĩ, ban cho chúng ta khả năng làm việc. Tất cả những gì chúng ta đang có đều đến từ Thiên Chúa vì vậy chúng ta phải cảm tạ Ngài. Đó cũng là mục đích của Thiên Chúa khi tạo dựng chúng ta. Lời Chúa dạy:
 

        Ta đã tạo nên dân nầy cho Ta, họ sẽ hát ca ngợi Ta (Tiên tri Ê-sai 43:21)
 

        Chúng ta là tạo vật của Thiên Chúa, Ngài là Tạo Hóa, cảm tạ và tôn thờ Ngài là điều tất nhiên và đó là bổn phận của con người chúng ta.
 

        Con cảm tạ Chúa vì con được dựng nên một cách đáng sợ và lạ lùng! (Thánh Vinh 139:14)
 

        Tôi cảm tạ Chúa là vì tôi, vì Chúa đã tạo dựng tôi. Lý do thứ hai tôi tạ ơn Thiên Chúa là về những người chung quanh tôi. Thiên Chúa tạo dựng loài người chúng ta nhưng loài người không sống một mình. Chúng ta có gia đình, có cộng đồng, có xã hội và chúng ta sống trong gia đình, trong cộng đồng, trong xã hội đó. Chúng ta có nhau và chúng ta cần nhau. Không ai có thể sống một mình trên trần gian nầy vì vậy chúng ta phải tạ ơn Thiên Chúa vì chúng ta có nhau.
 

        Sứ đồ Phao-lô khi viết thư cho các tín hữu trong thế kỷ thứ nhất, đã viết:
 

        Chúng tôi luôn cảm tạ Đức Chúa Trời về tất cả anh em, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện (I Thư Tê-sa-lô-ni-ca 1:2)
 

        Cảm tạ về anh em, cầu nguyện cho anh em, đó là điều vị sứ đồ đã làm và đây cũng là điều mỗi chúng ta nên làm và phải làm: tạ ơn Thiên Chúa về những người quanh ta. Chúng ta tạ ơn Thiên Chúa về người vợ, người chồng của mình. Chúng ta tạ ơn Thiên Chúa về con cái, về cha mẹ, về những người thân yêu quanh ta. Có thể có những người làm cho ta buồn phiền, nhưng chúng ta cũng nên tạ ơn Thiên Chúa về những người đó vì chính họ giúp chúng ta trưởng thành, họ là những khí cụ Thiên Chúa dùng để rèn luyện chúng ta.
 

        Có những người vợ, người chồng không sống hòa thuận với nhau, coi nhau không ra gì cho đến khi một người mất đi mới ân hận, nuối tiếc là mình đã không quý những gì mình có. Chúng ta cần tạ ơn Thiên Chúa về người vợ, người chồng Thiên Chúa đã ban cho chúng ta và sống với nhau trong yêu thương hài hòa để không có gì ân hận khi một người ra đi.
 

        Tôi tạ ơn Thiên Chúa về bản thân tôi, tôi tạ ơn Chúa về những người quanh tôi và sau hết tôi tạ ơn Thiên Chúa về món quà quý giá Thiên Chúa ban cho tôi. Món quà quý giá Thiên Chúa ban cho chúng ta là gì? Kinh Thánh dạy:
 

        Cảm tạ Đức Chúa Trời vì món quà của Ngài không tả xiết! (Thư II Cô-rinh-tô 9:15)
 

        “Món quà không tả xiết” hay món quà không bút mực nào có thể mô tả được là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tại sao Chúa Giê-xu là món quà không tả xiết? Chúa Giê-xu là món quà không tả xiết vì đó là điều quý nhất Thiên Chúa có thể ban cho nhân loại.
 

        Phúc Âm Giăng chương 3 câu 16 dạy như sau:
 

        Thiên Chúa yêu thương nhân loại đến nỗi ban Con duy nhất của Ngài để ai tin Con ấy không bị hư vong nhưng được sự sống vĩnh hằng.
 

        Chúa Giê-xu là món quà không tả xiết vì Ngài là Con duy nhất của Thiên Chúa. “Con duy nhất” hàm ý Ngài là Đấng độc nhất vô nhị, không ai giống như Ngài. Chúa Giê-xu là Thiên Chúa mang thân xác con người, Ngài là Đấng Thần Nhân. Ngài là Đức Chúa Trời và Ngài cũng là người. “Con duy nhất” là như vậy. Chúa Giê-xu phải mang thân xác con người để có thể chết thay cho con người và Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời mới có thể cứu con người. Ngài là món quà không tả xiết.
 

        Chúa Giê-xu cũng là món quà không tả xiết vì nhờ Chúa Giê-xu con người “không bị hư vong nhưng được sự sống vĩnh hằng.” “Hư vong” là án phạt cho con người, là trầm luân, là đời đời bị ngăn cách với Thiên Chúa. “Sự sống vĩnh hằng” chẳng những là đời sống phước hạnh trong tương lai nhưng cũng là đời sống có ý nghĩa trên đời nầy. Cả hai điều nầy, “Không bị hư vong” và “sự sống vĩnh hằng” đến từ món quà Giê-xu khi chúng ta đưa tay ra tiếp nhận món quà đó. Chúng ta tiếp nhận khi chúng ta đặt đức tin nơi Chúa Giê-xu: tin rằng Chúa đã giáng trần chịu chết vì tội chúng ta, chuộc tội cho chúng ta.
 

        Sau Mùa Cảm Tạ là Mùa Giáng Sinh, kỷ niệm ngày Chúa Cứu Thế giáng trần, ngày Thiên Chúa ban cho con người món quà không tả xiết. Chúng ta cần tạ ơn Thiên Chúa và với đức tin, mở rộng tâm hồn tiếp nhận món quà không tả xiết nầy!
 

Mục sư Nguyễn Thỉ
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành