Hãy Ra Khỏi Ba-by-lôn

Hãy Ra Khỏi Ba-by-lôn
“Tôi lại nghe một tiếng khác từ trên trời đến rằng: Hỡi dân ta, hãy ra khỏi Ba-by-lôn, kẻo các ngươi dự phần tội lỗi với nó, cũng chịu những tai họa nó nữa chăng” (Khải Huyền 18:4).


Hãy Ra Khỏi Ba-by-lôn

Giê-rê-mi 51:6-14, 45-46

             “Tôi lại nghe một tiếng khác từ trên trời đến rằng: Hỡi dân ta, hãy ra khỏi Ba-by-lôn, kẻo các ngươi dự phần tội lỗi với nó, cũng chịu những tai họa nó nữa chăng” (Khải Huyền 18:4).

             Câu hỏi suy ngẫm: Ba-by-lôn là một đất nước thịnh vượng ra sao? Vì sao Đức Giê-hô-va kêu gọi dân Chúa hãy ra khỏi Ba-by-lôn? Bài học nhắc chúng ta phải sống giữa thế gian với tinh thần như thế nào?

             Ba-by-lôn là đất nước được biết đến bởi sự hùng mạnh và giàu có. Trong lịch sử, Ba-by-lôn từng tấn công và thâu tóm A-si-ri. Đây cũng là đế quốc đã tấn công Giê-ru-sa-lem, cướp lấy tàn sản và bắt người Giu-đa làm phu tù sang Ba-by-lôn. Phần Kinh Thánh này đề cập đến Ba-by-lôn như là một chén vàng trong tay Đức Giê-hô-va, đã làm cho cả đất say, các nước đã uống rượu nó và trở nên điên cuồng (câu 7). Đây là lời nói bóng về rượu thần tượng khiến nhiều người say mê thờ phượng chúng. Lịch sử cho thấy Ba-by-lôn là một đế quốc thịnh vượng, của cải dư dật nhờ vào buôn bán (Ê-xê-chi-ên 17:4), từng được các tiên tri đề cập là “thành mà cả thiên hạ đều khen ngợi” (Giê-rê-mi 51:41)… Thế nhưng dân cư càng giàu có, thịnh vượng thì đời sống cũng vô cùng phóng túng, luông tuồng. Tại đây, Đức Giê-hô-va than tiếc rằng Ngài muốn chữa lành cho Ba-by-lôn nhưng không được, bởi tội ác của Ba-by-lôn dẫy đầy và cao đến tận trời (câu 9). Vì vậy, sự hình phạt dành cho đất này là chắc chắn. Đức Giê-hô-va phán Ngài sẽ báo trả về Đền thờ của Ngài (câu 11), điều Ngài định ý hình phạt họ thì Ngài sẽ thực hiện.

             Chính vì thế, Chúa phán bảo dân Chúa rằng, “Hỡi dân ta, hãy ra khỏi giữa nó, ai nấy khá cứu mình khỏi cơn giận phừng phừng của Đức Giê-hô-va!” (câu 45, 6a). Lý do Chúa phán bảo dân Chúa ra khỏi Ba-by-lôn vì trước nhất, Ba-by-lôn sẽ bị hình phạt bởi chính tội lỗi họ đã phạm cùng Đức Chúa Trời. Thứ hai, dân Y-sơ-ra-ên và dân Giu-đa dù đang ở trong đất Ba-by-lôn nhưng họ hoàn toàn không thuộc về nơi này, vì thế hãy ra khỏi Ba-by-lôn. Chỉ có một giải pháp duy nhất là ra khỏi Ba-by-lôn thì dân Chúa mới thoát khỏi vạ lây vì Ba-by-lôn chắc chắn sẽ bị Chúa sửa phạt; chỉ có ra khỏi Ba-by-lôn, dân Chúa sẽ được bình an.

             Thế gian một ngày không lâu nữa cũng phải đón nhận hình phạt từ Đức Chúa Trời Chí Cao, “là ngày các từng trời sẽ bị đốt mà tiêu tán, các thể chất sẽ bị thiêu mà tan chảy đi!” (II Phi-e-rơ 3:12). Cơ Đốc nhân cần nhớ rằng chúng ta dù ở trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian (Giăng 17:14), vì thế đừng chỉ mãi lo đeo đuổi sự giàu có nơi thế gian, đừng thỏa lòng với cuộc sống tạm bợ nơi thế gian, đừng mãi thâu trữ của cải dưới đất v.v… nhưng hãy sống với tinh thần sẵn sàng ra khỏi thế gian. “Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất” (Cô-lô-se 3:2).

             Bạn có sống với tinh thần sẵn sàng ra khỏi thế gian mà không nuối tiếc không?

             Kính lạy Đức Chúa Trời chí cao! Con tạ ơn Chúa vì Lời Ngài nhắc nhở con không thuộc về thế gian này. Xin giúp con biết hướng tâm trí vào nơi con thuộc về là Thiên Quốc, để con không để lòng vấn vương những điều thuộc về thế gian tạm bợ này. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!
 

Nguồn: httlvn.org