NGHIÊN CỨU NHÂN VẬT KINH THÁNH- BÀI SỐ 10 AMNÔN & ÁPSALÔM

NGHIÊN CỨU NHÂN VẬT KINH THÁNH- BÀI SỐ 10 AMNÔN & ÁPSALÔM
Am-nôn là con trai trưởng của vua Đa-vít với bà A-hi-nô-am người Git-rê-ên. Am-nôn vốn là người thừa kế ngôi vua, có một tương lai tốt đẹp. Nhưng tiếc thay do ham mê sắc đẹp, ông tìm đủ mọi cách chiếm cho bằng được Tama là em gái cùng cha khác mẹ của mình (II Sam 13). Việc làm như thế là điều luật pháp cấm đoán (Lê vi ký 20:17).

NGHIÊN CỨU NHÂN VẬT KINH THÁNH- BÀI SỐ 10
AMNÔN- NGƯỜI BỎ MẠNG VÌ NỮ SẮC
      I Kinh Thánh: II Sa-mu-ên 13
      II. Câu gốc: II sa-mu-ên 13:3
      III. Kinh Thánh tham khảo: II sa-mu-ên 3:2; I Sử ký 3:1
      IV. Dẫn giải:

      Am-nôn là con trai trưởng của vua Đa-vít với bà A-hi-nô-am người Git-rê-ên. Am-nôn vốn là người thừa kế ngôi vua, có một tương lai tốt đẹp. Nhưng tiếc thay do ham mê sắc đẹp, ông tìm đủ mọi cách chiếm cho bằng được Tama là em gái cùng cha khác mẹ của mình (II Sam 13). Việc làm như thế là điều luật pháp cấm đoán (Lê vi ký 20:17).


      Am-nôn có một người bạn thân là Giô-na-đáp, người hết sức gian trá, quỉ quyệt. Giô-na-đáp nghĩ ra một kế cho Am-nôn để gài bẫy Tama. Am-nôn mất hết lý trí và hiếp dâm Tama. Thật ra Am-nôn không yêu Tama thật lòng, chỉ say mê sắc đẹp của nàng mà thôi, nên một khi đã đạt được ý nguyện thì tình yêu tạm bợ này nhanh chóng trở thành lòng ghen ghét. Kinh Thánh chép: “Am-nôn lấy làm gớm ghét nàng quá, đến nỗi tình người ghen ghét nàng lại lớn hơn tình thương yêu nàng khi trước” (II sam 13:3-17). Sau đó, Am-nôn ruồng bỏ Tama. Am-nôn quả thật là con người ghê tởm. Hành vi dục tính mà không có tình yêu thật đáng sợ biết bao!

      Hành động tội ác của Am-nôn làm hại cuộc đời Tama. Đa-vít nghe thấy việc này chỉ tức giận suông mà không sử phạt Am-nôn, điều này khiến cho Áp-sa-lôm nảy ra ý giết người, hai năm sau, trong một buổi tiệc cắt lông chiên, thừa cơ hội Am-nôn say rượu, Áp-sa-lôm sai đầy tớ giết Am-nôn đi, kết liễu cuộc đời ngắn ngủi hoang đàng của Am-nôn.

      V. Tóm lược tiểu sử:
      - Địa điểm: thành Giê-ru-sa-lem, Baanh Hát-so xứ Ép-ra-im.
      - Chức nghiệp: hoàng tử
      - Thân thuộc: cha- Đavít; mẹ- Ahinôam; anh em- Ápsalôm, Kiliáp, Salômôn, và các anh em khác.
      VI. Suy gẫm:
      Am-nôn là con trưởng, vốn được thừa kế ngôi vua, có một tương lai tốt đẹp, nhưng vì ham mê sắc đẹp nên mang lấy họa vào thân. Con người nếu không tự tôn trọng sự thanh sạch, thì dù có điều kiện và hoàn cảnh tốt đến đâu đi nữa, cuối cùng cũng phải thân bại danh liệt, tự gánh chịu hậu quả.

      Am-nôn kết bạn không cẩn thận, cho nên khi đến lúc cần thì bạn bè không thể giúp đỡ như đáng phải giúp. Chúng ta cần có bạn bè tin kính Chúa, hầu cho trên đường theo Chúa có thể giúp đỡ lẫn nhau.

      Đối với cái chết của Am-nôn, Đ-vít cũng phải chịu trách nhiệm phần nào. Vì trong việc điều hàng công lý và dạy dỗ con cái Đa-vít tỏ ra nhút nhát và yếu đuối, do đó tự chuốc lấy nhiều điều rắc rối và thương tâm.
  
ÁPSALÔM- NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐẸP TRAI
      Kinh Thánh: II Sa-mu-ên 13-14
      Câu gốc: II Sa-mu-ên 14:25
      Kinh Thánh tham khảo: II Sa-mu-ên 3:3
      Dẫn giải:

      Áp sa lôm là con trai thứ ba của Đa-vít, là người nổi tiếng đẹp trai. Áp sa lôm chẳng những có khuôn mặt đẹp, toàn thân chẳng tì vít gì hết, mà điều làm cho Áp sa lôm hãnh diện hơn là ông có một mái tóc dài mịn và đẹp. Chỉ có Áp sa lôm được Kinh Thánh miêu tả là một người đàn ông đẹp (II Sam 14:25,26). Áp sa lôm tuy có ngoại hình đẹp như thế nhưng đời sốn thuộc linh lại nghèo nàn.

      Một ngày nọ, em gái của Áp sa lôm là Tama bị người anh cùng cha khác mẹ là Am-nôn dùng mưu kế hãm hiếp. Hành động tội lỗi này đã làm hại cả cuộc đời Tama. Đavít dù hay tin nhưng không có hành động sửa phạt. Dó đó, Áp sa lôm để bụng, tìm cách trả thù. Áp sa lôm không chỉ trả thù cho em gái mình, mà còn giết người thừa kế ngôi vua, là hòn đá ngăn cản con đường tương lai của mình (II Sam 13:22-36).

      Vì cớ này, Đa-vít trục xuất Áp sa lôm. Ông chạy trốn sang quê hương của mẹ mình là xứ Ghê-ru-sơ để tị nạn và ở đó ba năm (II Sam 13:38). Sau đó, phải nhờ đến Giô-áp khuyên can vua Đa-vít thì Áp sa lôm mới được trở về nước. Hai năm sau, vua Đa-vít mới hoàn toàn tha thứ cho Áp sa lôm. Nhưng Áp sa lôm vẫn chưa chịu ăn năn hành động tội lỗi của mình, trong lòng lại có mưu đồ khác, và sự cám dỗ của Satan càng ngày càng mạnh mẽ trong lòng ông.

      Tóm lược tiểu sử:
      Địa điểm: Hếp-rôn
      Sự nghiệp: hoàng tử
      Thân thuộc: cha- Đavít; mẹ- Maaca; anh em- Amnôn, Kiliát, Salômôn và các anh em khác. Em gái: Tama. Con cái: ba trai một gái.
      Những người cùng thời đại: Na-than, Giô-na-than, A-đô-ni-gia

      Suy gẫm:
      Áp sa lôm tuy có vẻ bề ngoài đẹp nhưng đời sống tâm linh lại nghèo nàn. Cả cuộc đời lún sâu vào cay đắng, hận thù, ham quyền thế địa vị, nhiều âm mưu, sự tự cao tự đại, chỉ muốn làm theo ý mình. Thật ra, đời sống tâm linh dư dật mới đáng quý hơn vẻ đẹp bên ngoài.

      Con người thường hay kiêu ngạo với ưu điểm của mình, tự cho mình cao quá lẽ, cuối cùng sự vọng tưởng này trở thành cái bẫy cho chính mình. Nếu chúng ta có được ưu điểm nào đi nữa thì cũng phải giữ lòng khiêm nhường, đừng đi theo vết xe đổ của Áp sa lôm.
 
Vĩnh Phước, ngày 27 tháng 10 năm 2022
(HT- st)