CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN GIẢNG THƯỜNG KỲ CỦA HTTL VĨNH PHƯỚC DO BAN THIẾU NIÊN THỰC HIỆN

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN GIẢNG THƯỜNG KỲ CỦA HTTL VĨNH PHƯỚC DO BAN THIẾU NIÊN THỰC HIỆN
Trong tinh thần rao truyền tình yêu Chúa Cứu Thế Giê-xu đến cho những người chưa biết Ngài, vào lúc 19h30 Chúa nhật 01/10/2023, HTTL Vĩnh Phước đã tổ chức chương trình Thánh nhạc chia sẻ niềm tin định kỳ do Ban Thiếu Niên thực hiện.

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN GIẢNG THƯỜNG KỲ CỦA HTTL VĨNH PHƯỚC
DO BAN THIẾU NIÊN THỰC HIỆN

 
     Trong tinh thần rao truyền tình yêu Chúa Cứu Thế Giê-xu đến cho những người chưa biết Ngài, vào lúc 19h30 Chúa nhật 01/10/2023, HTTL Vĩnh Phước đã tổ chức chương trình Thánh nhạc chia sẻ niềm tin định kỳ do Ban Thiếu Niên thực hiện.
 
     Chủ đề: NIỀM VUI THẬT
     Kinh Thánh: “Linh hồn tôi sẽ vui vẻ nơi Đức Giê-hô-va, mừng rỡ về sự cứu rỗi của Ngài.” (Thi thiên 35:9)
     Diễn giả: Mục sư Võ Ngọc Sơn
     HdCt: Cô Nguyễn Bảo HânCô Nguyễn Bảo Hân hướng dẫn chương trình


Mục sư Quản nhiệm Nguyễn Công Nghĩa cầu nguyện
 
     Sau khi Mục sư Quản nhiệm Nguyễn Công Nghĩa cầu nguyện để Chúa hiện diện và ban phước cho chương trình, các bài Thánh ca được dâng lên tôn vinh Chúa để ca ngợi tình yêu của Ngài và giúp người nghe có suy ngẫm về niềm vui và niềm hạnh phúc thật sự là gì. Đồng thời gợi mở cho người nghe biết tìm thấy niềm vui thật nơi đâu. 

BTC: "Nếu Khi Nào Cuộc Đời Rối Ren" Ban Thiếu niên
 

BTC: "Khi Có Jesus" Tam ca


BTC: "Hạnh Phúc Con Ở Nơi Ngài" Tốp ca


BTC: "Con Cần Cha" Đơn ca
 
     Mục sư Võ Ngọc Sơn trình bày sứ điệp Phúc Âm với chủ đề “NIỀM VUI THẬT” nương trên Lời Chúa Thi thiên 35:9 “Linh hồn tôi sẽ vui vẻ nơi Đức Giê-hô-va; Mừng rỡ về sự cứu rỗi của Ngài.” Lời Chúa giúp cho quý thân hữu nhận biết rằng: Khi con người được Thiên Chúa tha tội thì con người sẽ nhận niềm vui thật sự. Nơi đâu có sự tha thứ thì nơi đó có niềm vui. Đó là khi con người được cứu rỗi linh hồn để hưởng thiên đàng phước hạnh. Qua Lời Chúa đã giúp cho thân hữu nhận biết con người cần có Chúa trong cuộc đời và mời Ngài làm chủ đời sống thì mới nhận được niềm vui thật và cuộc sống tràn đầy ý nghĩa. 

Mục sư Võ Ngọc Sơn trình bày sứ điệp Phúc Âm
 
     Sau lời kêu gọi của Mục sư có 6 thân hữu bằng lòng tiếp nhận Chúa làm Cứu Chúa của đời sống mình.

Mục sư Quản nhiệm cầu nguyện tiếp nhận
 
     Chương trình kết thúc lúc 20h45 trong niềm vui mừng của tôi con Chúa trong Hội Thánh.
 
     Cảm tạ Chúa ban cho Hội Thánh có đêm Truyền giảng đầy phước hạnh. Nguyện Chúa giúp ơn cho Hội Thánh trong công tác gây dựng các tân tín hữu và tiếp tục mạnh mẽ thực thi Đại Mạng lệnh của Ngài.

Tác giả bài viết: TTV. BAN THIẾU NIÊN