KHU VỰC TÂY NAM MỪNG CHÚA GIÁNG SINH VÀ TRUYỀN GIẢNG 2023

KHU VỰC TÂY NAM MỪNG CHÚA GIÁNG SINH VÀ TRUYỀN GIẢNG 2023
Vừa qua, vào lúc 19h30 ngày 13/12/2023 tại Khu vực Tây Nam đã có chương trình Mừng Chúa Giáng sinh và Truyền giảng do các tín hữu trong khu vực tổ chức. Nhiều tôi con Chúa trong Hội Thánh tham dự.

KHU VỰC TÂY NAM MỪNG CHÚA GIÁNG SINH VÀ TRUYỀN GIẢNG 2023
 
    Vừa qua, vào lúc 19h30 ngày 13/12/2023 tại Khu vực Tây Nam đã có chương trình Mừng Chúa Giáng sinh và Truyền giảng do các tín hữu trong khu vực tổ chức. Nhiều tôi con Chúa trong Hội Thánh tham dự.Anh Hải Thi hướng dẫn chương trìnhThư ký Nguyễn Hoàng Thảo cầu nguyện
 
    Giáng sinh là mùa yêu thương, chính Con Trời là Chúa Cứu Thế Giê-xu đã bằng lòng đến thế gian cứu con người. Với ý nghĩa đó, nhân cơ hội Giáng sinh, tín hữu trong Khu vực hân hoan Mừng Chúa Giáng sinh đồng thời nổ lực rao giảng Tin Lành, đưa thân hữu đến nghe câu chuyện Giáng sinh của Chúa Giê-xu. Các tín hữu trong Khu vực lòng vui mừng hát ngợi khen Chúa, câu chuyện giáng sinh được kể lại qua lời Kinh Thánh, các câu đố tìm hiểu Giáng sinh dành cho tín hữu và thân hữu.

TC:"Mùa Ơn Phước" - Khu vực Tây Nam


Tìm hiểu Giáng sinh - Cô Phương Hà
TC:"Vui Mùa Giáng Sinh" - Tốp ca


TC:"Tình Yêu Ấy" - Đơn ca


TC:"Tìm Ngài Nơi Đâu" - Đơn ca
 
    Mục sư Nguyễn Công Nghĩa trình bày sứ điệp Giáng sinh với chủ đề “ĐẤNG CỨU THẾ”. Lời Chúa trình bày cho thân hữu hiểu rằng Chúa Cứu Thế là Vua trên muôn vua, Chúa trên muôn chúa vì yêu con người nên bằng lòng đến thế gian để cứu rỗi con người. Chúa sẵn lòng thế vào vị trí của con người để cứu con người thoát khỏi sự chết. Lời mời gọi hãy tin Chúa Giê-xu thì được tha tội, được làm con Vua Trời.

Mục sư Nguyễn Công Nghĩa trình bày sứ điệp Giáng sinh

    Hội Thánh và Khu vực vui mừng vì có 2 người bằng lòng tin Chúa. Đây là món quà Giáng sinh ý nghĩa Khu vực Tây Nam dâng Chúa trong mùa Giáng sinh năm nay.

Mục sư Nguyễn Công Nghĩa cầu nguyện tiếp nhận
 
    Khu vực Tây Nam đã có một đêm Mừng Chúa Giáng sinh và Truyền giảng đầy phước hạnh.
 

Tác giả bài viết: TTV.KVTN