05:27 ICT Thứ tư, 28/07/2021

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 47

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 45


Hôm nayHôm nay : 3769

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 257545

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 13873506

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Đền Thờ Nguy Nga Cho Chúa

Đền Thờ Nguy Nga Cho Chúa

Kinh Thánh: II Sử-ký 2:5-10 “...vì cái đền mà tôi toan cất sẽ nguy nga lạ kỳ” (câu 9b).

Sự Thờ Phượng Hài Lòng Chúa

Sự Thờ Phượng Hài Lòng Chúa

Kinh Thánh: II Sử-ký 2:1-4 “Vậy, hãy cậy Đức Chúa Giê-xu mà hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miếng xưng Danh Ngài ra. Chớ quên việc lành và lòng bố thí, vì sự tế lễ dường ấy đẹp lòng Đức Chúa Trời” (Hê-bơ-rơ 13:15-16).

Trật Tự Cần Tuân Giữ

Trật Tự Cần Tuân Giữ

Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 14:26-40 “Nhưng mọi sự đều nên làm cho phải phép và theo thứ tự” (câu 40 BTT). “Nhưng hãy thực hiện mọi sự một cách thích hợp và trật tự” (câu 40 BTTHĐ).

Thuận Phục Thẩm Quyền

Thuận Phục Thẩm Quyền

Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 14:33-35 “…vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu Hội thánh, Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là Cứu Chúa của Hội thánh. Ấy vậy, như Hội thánh phục dưới Đấng Christ, thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự” (Ê-phê-sô 5:23-24).

Thuận Phục Lẫn Nhau

Thuận Phục Lẫn Nhau

Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 14:29-32 “Tâm thần của các đấng tiên tri suy phục các đấng tiên tri” (câu 32 Bản Truyền Thống—BTT). “Tâm linh của các nhà tiên tri phải thuận phục các nhà tiên tri (câu 32 BTTHĐ).

Đừng Sợ Chi!

Đừng Sợ Chi!

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 26:10-24 “…Đừng sợ chi; song hãy nói và chớ làm thinh; Ta ở cùng ngươi, chẳng ai tra tay trên ngươi đặng làm hại đâu; vì Ta có nhiều người trong thành này” (Công Vụ 18:9b-10).

Đức Giê-hô-va Thật Đã Sai Ta

Đức Giê-hô-va Thật Đã Sai Ta

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 26:7-15 “Về phần ta, này, ta ở trong tay các ngươi, hãy làm cho ta điều các ngươi cho là phải và đáng làm. ...Vì Đức Giê-hô-va thật đã sai ta đến cùng các ngươi, khiến ta nói mọi lời này vào tai các ngươi” (câu 14-15b).

Không Nghe, Không Khứng Nghe

Không Nghe, Không Khứng Nghe

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 26:1-7 “Hãy lắng tai, nghe tiếng ta; hãy để ý, nghe lời ta!” (Ê-sai 28:23).

Sự Dữ Không Còn Đất Đứng

Sự Dữ Không Còn Đất Đứng

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 7:12 “Ấy vậy, hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì cũng hãy làm điều đó cho họ, vì ấy là luật pháp và lời tiên tri” (câu 12).

Chiến Thắng Bởi Ơn Chúa

Chiến Thắng Bởi Ơn Chúa

Kinh Thánh: Phục-truyền Luật-lệ Ký 9:1-6 “Vậy, khá biết rằng chẳng phải vì cớ sự công bình ngươi mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi cho ngươi nhận lấy xứ tốt tươi này đâu; bởi ngươi vẫn là một dân cứng cổ” (câu 6).

Hậu Quả Của Nếp Sống Quên Chúa

Hậu Quả Của Nếp Sống Quên Chúa

Kinh Thánh: Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:17-20 “Nếu ngươi quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà theo các thần khác, hầu việc và quỳ lạy trước các thần ấy, thì ngày nay ta cáo quyết rằng: Các ngươi hẳn sẽ bị diệt mất!” (câu 19).

Đừng Quên Chúa

Đừng Quên Chúa

Kinh Thánh: Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:6-16 “Ngươi khá cẩn thận, e quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, không gìn giữ những điều răn, mệnh lệnh, và luật lệ của Ngài, mà ngày nay ta truyền cho ngươi chăng” (câu 11).

Thất Thủ

Thất Thủ

Kinh Thánh: Đa-ni-ên 1:1-2 “Chúa phó Giê-hô-gia-kim, vua Giu-đa, và một phần khí mạnh của Nhà Đức Chúa Trời vào tay người” (câu 2a).

Sống Xứng Đáng

Sống Xứng Đáng

Kinh Thánh: II Tê-sa-lô-ni-ca 1:11-12 “Cho nên, chúng tôi vì anh em cầu nguyện không thôi, hầu cho Đức Chúa Trời chúng ta khiến anh em xứng đáng với sự gọi của Ngài, và cho Ngài lấy quyền phép làm trọn trong anh em mọi ý định thương xót của lòng nhân Ngài và công việc của đức tin” (câu 11).

Người Đầy Thiện Tâm

Người Đầy Thiện Tâm

Kinh Thánh: Rô-ma 15:14-16 “Hỡi anh em, về phần anh em, tôi cũng tin chắc rằng anh em có đầy lòng nhân từ, đủ điều thông biết trọn vẹn, lại có tài khuyên bảo nhau” (câu 14).

Vị Tiên Tri Tốt Bụng

Vị Tiên Tri Tốt Bụng

Kinh Thánh: II Các Vua 4:1-7 “Bấy giờ, nàng đem việc ấy thuật cho người của Đức Chúa Trời, thì người nói rằng: Hãy đem bán dầu mà trả nợ của ngươi; đoạn, ngươi và các con trai ngươi sẽ lấy dầu còn lại mà nuôi mình” (câu 7).

Người Chồng Cảm Thông

Người Chồng Cảm Thông

Kinh Thánh: I Sa-mu-ên 1:1-8 “Nhưng người lại ban cho An-ne một phần bằng hai, vì người thương nàng, dẫu rằng Đức Giê-hô-va khiến cho nàng son sẻ” (câu 5).

Người Thầy Quan Tâm

Người Thầy Quan Tâm

Kinh Thánh: Mác 1:29-31 “Ngài bèn lại gần, cầm tay người đỡ dậy; bệnh rét dứt đi, và người bắt tay hầu hạ” (câu 31).

Học Theo Cha Nhân Từ

Học Theo Cha Nhân Từ

Kinh Thánh: Lu-ca 6:27-35 “Song các ngươi hãy yêu kẻ thù mình; hãy làm ơn, hãy cho mượn, mà đừng ngã lòng. Vậy, phần thưởng của các ngươi sẽ lớn, và các ngươi sẽ làm con của Đấng Rất Cao, vì Ngài lấy nhân từ đối đãi kẻ bạc và kẻ dữ” (câu 35).

Đức Chúa Trời Tốt Lành

Đức Chúa Trời Tốt Lành

Kinh Thánh: Thi-thiên 27:1-14 “Con tin chắc sẽ thấy sự tốt lành của Đức Giê-hô-va trong đất người sống” (câu 13 Bản Truyền Thống Hiệu Đính—BTTHĐ).


Các tin khác

1, 2, 3 ... 103, 104, 105  Trang sau