18:36 EDT Thứ năm, 13/05/2021

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 21


Hôm nayHôm nay : 11818

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 119273

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 13188654

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Chớ Sợ Hãi

Chớ Sợ Hãi

Kinh Thánh: Phục-truyền Luật-lệ Ký 7:16-21 Câu gốc: “Chớ vì cớ chúng nó mà sợ hãi chi; vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ngự tại giữa ngươi, là Đức Chúa Trời rất lớn và đáng sợ” (câu 21).

Xem tiếp...

Chớ Sợ Hãi

Chớ Sợ Hãi

Kinh Thánh: Phục-truyền Luật-lệ Ký 7:16-21 Câu gốc: “Chớ vì cớ chúng nó mà sợ hãi chi; vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ngự tại giữa ngươi, là Đức Chúa Trời rất lớn và đáng sợ” (câu 21).

Được Phước Trổi Hơn

Được Phước Trổi Hơn

Kinh Thánh: Phục-truyền Luật-lệ Ký 7:12-15 Câu gốc: “Ngươi sẽ được phước hơn mọi dân; nơi ngươi sẽ chẳng có ai son sẻ, hoặc nam hay nữ, hoặc con đực hay con cái trong bầy súc vật của ngươi” (câu 14).

Dân Tộc Được Chọn

Dân Tộc Được Chọn

Kinh Thánh: Phục-truyền Luật-lệ Ký 7:6-11 Câu gốc: “Đức Giê-hô-va tríu mến và chọn lấy các ngươi, chẳng phải vì các ngươi đông hơn mọi dân khác đâu; thật số các ngươi là ít hơn những dân khác” (câu 7).

Nhiều Hơn Là Lời Nói

Nhiều Hơn Là Lời Nói

Kinh Thánh: I Giăng 3:18 Câu gốc: “Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật” (câu 18).

Nhịn Nhục Đối Với Mọi Người

Nhịn Nhục Đối Với Mọi Người

Kinh Thánh: I Tê-sa-lô-ni-ca 5:14-15 Câu gốc: “Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người” (câu 14).

Vui Mừng Trong Thử Thách

Vui Mừng Trong Thử Thách

Kinh Thánh: Gia-cơ 1:1-4 Câu gốc: “Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sinh ra sự nhịn nhục” (câu 2-3).

Nhịn Nhục Trong Vâng Phục

Nhịn Nhục Trong Vâng Phục

Kinh Thánh: Mác 15:16-20 Câu gốc: “Người đã bị người ta khinh dể và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem; chúng ta cũng chẳng coi người ra gì” (Ê-sai 53:3).

Những Tấm Gương Nhịn Nhục

Những Tấm Gương Nhịn Nhục

Kinh Thánh: Gia-cơ 5:9-11 Câu gốc: “Hỡi anh em, hãy lấy các đấng tiên tri đã nhân danh Chúa mà nói, làm mẫu mực về sự chịu khổ và nhịn nhục cho mình” (câu 10).

Nhịn Nhục Chờ Đợi

Nhịn Nhục Chờ Đợi

Kinh Thánh: Gia-cơ 5:7-8 Câu gốc: “Anh em cũng vậy hãy nhịn nhục và bền lòng; vì kỳ Chúa đến gần rồi” (câu 8).

Kiên Trì Theo Đuổi Cuộc Đua

Kiên Trì Theo Đuổi Cuộc Đua

Kinh Thánh: Gia-cơ 1:2-4 Câu gốc: “Thế thì, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta” (Hê-bơ-rơ 12:1).

Nhịn Nhục Trong Linh Trình Theo Chúa

Nhịn Nhục Trong Linh Trình Theo Chúa

Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ 12:1-3 Câu gốc: “…lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta, nhìn xem Đức Chúa Giê-xu, là cội rễ và cuối cùng của đức tin” (câu 1c-2a).

Dâng Hiến Cho Chúa

Dâng Hiến Cho Chúa

Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 22:29-30 Câu gốc: “Ngươi chớ trễ nải mà dâng cho Ta những hoa quả đầu mùa của ngươi chứa trong vựa và rượu ép chảy nơi bàn ép. Ngươi cũng phải dâng cho Ta con trai đầu lòng ngươi” (câu 29).

Nói Xúc Phạm Chúa Và Người Lãnh Đạo

Nói Xúc Phạm Chúa Và Người Lãnh Đạo

Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 22:28 Câu gốc: “Ngươi chớ nên nói lộng ngôn cùng Đức Chúa Trời, và cũng đừng rủa sả vua chúa của dân sự ngươi” (câu 28).

Biết Được Mình Là Ai

Biết Được Mình Là Ai

Kinh Thánh: I Sử-ký 29:10-18 Câu gốc: “Vì chúng tôi tại trước mặt Chúa vốn là kẻ lạ, và kẻ ở đậu như các tổ phụ chúng tôi; các ngày chúng tôi tại trên đất, khác nào cái bóng, không mong ở lâu được” (câu 15).

Gương Dâng Hiến Của Người Lãnh Đạo

Gương Dâng Hiến Của Người Lãnh Đạo

Kinh Thánh: I Sử-ký 29:1-9 Câu gốc: “Lại, vì lòng ta yêu mến đền của Đức Chúa Trời, nên ngoại trừ số ta đã sắm cho đền thánh, ta cũng dâng cho đền của Đức Chúa Trời ta các đồ bằng vàng và bằng bạc thuộc riêng về ta,… Vậy ngày nay, ai là người vui lòng dâng mình cho Đức Giê-hô-va?” (câu 3, 5b).

Hãy Vững Lòng Bền Chí

Hãy Vững Lòng Bền Chí

Kinh Thánh: I Sử-ký 28:11-21 Câu gốc: “Hãy vững lòng bền chí mà làm; chớ sợ sệt, chớ kinh hãi chi, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời, tức là Đức Chúa Trời của cha, vẫn ở cùng con; Ngài chẳng hề từ bỏ con, cũng chẳng hề lìa khỏi con cho đến chừng các công việc cất đền của Đức Giê-hô-va được xong” (câu 20).

Điều Cao Trọng Hơn Hết

Điều Cao Trọng Hơn Hết

Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 13:13 Câu gốc: “Nên bây giờ còn có ba điều này: Đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương” (câu 13).

Không Trưởng Thành Thuộc Linh

Không Trưởng Thành Thuộc Linh

Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 13:8-12 Câu gốc: “Ngày nay chúng ta xem như trong một cái gương, cách mập mờ: Đến bấy giờ chúng ta sẽ thấy hai mặt đối nhau; ngày nay tôi biết chưa hết: Đến bấy giờ tôi sẽ biết như Chúa đã biết tôi vậy” (câu 12).

Tình Yêu Thương Không Hề Hư Mất

Tình Yêu Thương Không Hề Hư Mất

Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 13:8-10 Câu gốc: “Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Các lời tiên tri sẽ hết, sự ban cho nói tiếng lạ sẽ thôi, sự thông biết hầu bị bỏ” (câu 8).

Đức Giê-hô-va Nghịch Cùng Tiên Tri Giả

Đức Giê-hô-va Nghịch Cùng Tiên Tri Giả

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 23:30-32 Câu gốc: “Vì chính kẻ tiên tri thầy tế lễ đều là ô uế, Ta thấy sự gian ác chúng nó đến trong nhà Ta; Đức Giê-hô-va phán vậy. Cho nên đường chúng nó sẽ như nơi trơn trợt trong tối tăm, sẽ bị đuổi và vấp ngã tại đó. Vì đến năm chúng nó bị thăm phạt, Ta sẽ giáng tai vạ trên chúng nó, Đức Giê-hô-va phán vậy” (Giê-rê-mi 23:11-12).


Các tin khác

1, 2, 3 ... 100, 101, 102  Trang sau