00:39 ICT Thứ hai, 15/04/2024

Trang nhất » Danh bạ

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA TÍN HỮU
Họ và tên: Mục sư Trí sự Nguyễn Đình Hiệu Hình đại diện
Năm sinh:
Giới tính: Nam
Lập gia đình: Đã lập gia đình
Điện thoại: 0913709892
Email:
Ban ngành sinh hoạt:
Chức vụ:
Chỗ ở hiện tại: Đường Cao Văn Bé - Vĩnh Phước
Quê quán:
Điện thoại - liên lạc khác: 058.3830.201
Tóm tắt bản thân:


Các Tín hữu khác thuộc loại danh sách MỤC SƯ - TRUYỀN ĐẠO là:


Quay lại | Trang đầu | Lên trên