23:20 ICT Chủ nhật, 14/04/2024

Trang nhất » Danh bạ

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA TÍN HỮU
Họ và tên: Thái Nguyên Tuấn Hình đại diện
Năm sinh:
Giới tính: Nam
Lập gia đình: Đã lập gia đình
Điện thoại: 01204462988
Email:
Ban ngành sinh hoạt:
Chức vụ: Ban Âm Thanh
Chỗ ở hiện tại: Đường Cao Văn Bé - Vĩnh Phước
Quê quán:
Điện thoại - liên lạc khác: 058.3540595
Tóm tắt bản thân:


Các Tín hữu khác thuộc loại danh sách TÍN HỮU là:


Quay lại | Trang đầu | Lên trên