01:15 ICT Thứ hai, 15/04/2024

Trang nhất » Danh bạ

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA TÍN HỮU
Họ và tên: Lê Thị Hợp Hình đại diện
Năm sinh:
Giới tính: Nữ
Lập gia đình:
Điện thoại: 058.3835086
Email:
Ban ngành sinh hoạt:
Chức vụ:
Chỗ ở hiện tại: Đường Cao Văn Bé - Vĩnh Phước
Quê quán:
Điện thoại - liên lạc khác:
Tóm tắt bản thân:


Các Tín hữu khác thuộc loại danh sách TÍN HỮU là:


Quay lại | Trang đầu | Lên trên