23:44 ICT Chủ nhật, 14/04/2024

Trang nhất » Danh bạ

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA TÍN HỮU
Họ và tên: Nguyễn Tưởng Hình đại diện
Năm sinh: 19..
Giới tính: Nam
Lập gia đình: Đã lập gia đình
Điện thoại: 0367509167
Email:
Ban ngành sinh hoạt:
Chức vụ: Ủy viên
Chỗ ở hiện tại:
Quê quán:
Điện thoại - liên lạc khác:
Tóm tắt bản thân:


Các Tín hữu khác thuộc loại danh sách CHẤP SỰ là:


Quay lại | Trang đầu | Lên trên