23:46 ICT Chủ nhật, 14/04/2024

Trang nhất » Danh bạ

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA TÍN HỮU
Họ và tên: Nguyễn Trần Hồng Phương Hình đại diện
Năm sinh: 19..
Giới tính: Nữ
Lập gia đình:
Điện thoại: 0908660437
Email:
Ban ngành sinh hoạt: KHỐI CƠ ĐỐC GIÁO DỤC
Chức vụ: Chấp sự
Chỗ ở hiện tại:
Quê quán:
Điện thoại - liên lạc khác:
Tóm tắt bản thân:


Các Tín hữu khác thuộc loại danh sách CHẤP SỰ là:


Quay lại | Trang đầu | Lên trên