00:30 ICT Thứ hai, 15/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 24

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 23


Hôm nayHôm nay : 165

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 161965

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22891372

Trang nhất » Dưỡng linh » Tư liệu Tham khảo

Bài Mới

Ai Thương Xót Sẽ Được Thương Xót

Ai Thương Xót Sẽ Được Thương Xót

“Ai bưng tai không khứng nghe tiếng kêu la của người nghèo khổ, người đó cũng sẽ kêu la mà sẽ chẳng có ai đáp lại” (Châm Ngôn 21:13).

Xem tiếp...

TÌM HIỂU CÁC TÔN GIÁO- BÀI SỐ 4 TẠI SAO GIÁO PHÁI CHỨNG NHÂN GIÊ-HÔ-VA LÀ TÀ GIÁO? (tiếp theo)

Thứ sáu - 22/04/2022 06:00
TÌM HIỂU CÁC TÔN GIÁO- BÀI SỐ 4 TẠI SAO GIÁO PHÁI CHỨNG NHÂN GIÊ-HÔ-VA LÀ TÀ GIÁO? (tiếp theo)

TÌM HIỂU CÁC TÔN GIÁO- BÀI SỐ 4 TẠI SAO GIÁO PHÁI CHỨNG NHÂN GIÊ-HÔ-VA LÀ TÀ GIÁO? (tiếp theo)

“Về phần ‘Đức Thánh Linh’, cái mà người ta hay gọi là ngôi ba trong thuyết ba ngôi, chúng ta thấy rằng đây không phải là nhân vật, nhưng chỉ là ‘sinh hoạt lực của Đức Chúa Trời’. Nếu có một nhân vật Thánh Linh thì làm sao một lúc đầy dẫy trên 120 môn đồ? Không đâu! Song họ đã đầy dẫy sinh hoạt lực của Đức Chúa Trời” (Bạn có thể sống đời đời trong địa đàng trên đất, 4:7)

 
TÌM HIỂU CÁC TÔN GIÁO- BÀI SỐ 4
TẠI SAO GIÁO PHÁI CHỨNG NHÂN GIÊ-HÔ-VA LÀ TÀ GIÁO? (tiếp theo)

 
    3. THÂN VỊ VÀ THẦN TÁNH CỦA ĐỨC THÁNH LINH.
 
    Chứng nhân Giê-hô-va cho rằng:
 
    “Về phần ‘Đức Thánh Linh’, cái mà người ta hay gọi là ngôi ba trong thuyết ba ngôi, chúng ta thấy rằng đây không phải là nhân vật, nhưng chỉ là ‘sinh hoạt lực của Đức Chúa Trời’. Nếu có một nhân vật Thánh Linh thì làm sao một lúc đầy dẫy trên 120 môn đồ? Không đâu! Song họ đã đầy dẫy sinh hoạt lực của Đức Chúa Trời” (Bạn có thể sống đời đời trong địa đàng trên đất, 4:7)
 
    “Thánh Linh là sinh hoạt lực của Đức Chúa Trời, đến trên những đầy tớ của Ngài để thực hiện ý muốn Ngài”. (Let God be true, Brooklyn 1952)
 
    Kinh Thánh chép:
 
    a. Đức Thánh Linh là một Thân vị.
    Kinh Thánh dùng danh xưng đại danh từ để nói về Đức Thánh Linh: “Tức là Thần Lẽ thật ra từ Cha, ấy Ngài sẽ làm chứng về ta” (Giăng 15:26), “Vì nếu Ta không đi, Đấng Yên ủi không đến” (Giăng 16:7-8)

 
    Đức Thánh Linh có lý trí, “Chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta”, “Đáng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh thể nào” (Rô-ma 8:26,27).

 
    Đức Thánh Linh có tình cảm, “Anh em chớ làm buồn cho Thánh Linh của Đức Chúa Trời” (Ê-phê-sô 4:30)
 
    Đức Thánh Linh có ý chí, “Mọi điều đó là công việc của đồng một Thánh Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn” (I Cô-rinh-tô 12:11)
 
    Hành động của Đức Thánh Linh bày tỏ Ngài là một thân vị:
    + Đức Thánh Linh phán: “Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh” (Khải huyền 2:7)
 
    + Đức Thánh Linh cầu nguyện thay cho chúng ta: “Chính Đức Thánh Linh lấy sự không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta” (Rô-ma 8:26)
 
    + Đức Thánh Linh giúp đỡ chúng ta: “Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta “ (Rô-ma 8:26)
 
    + Đức Thánh Linh làm chứng về Chúa Giê-xu: “Khi nào Đấng Yên ủi sẽ đến- chính Ngài sẽ làn chứng về Ta” (Giăng 15:26)
 
    + Đức Thánh Linh dạy dỗ chúng ta: “Những Đấng Yên ủi tức là Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh Ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự” (Giăng 14:26)
 
    b. Đức Thánh Linh bình đẳng với Đức Chúa Trời.
    Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời: “Hỡi Anania, sao quỉ Satan đã đầy dẫy trong lòng ngươi, đến nỗi ngươi nói dối cùng Đức Thánh Linh... Ấy chẳng phải ngươi nói dối với loài người, bèn là nói dối Đức Chúa Trời” (Công vụ 5:3-4)
Đức Thánh Linh là Đức Giê-hô-va: “Cho nên, như Đức Thánh Linh phán rằng: Ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng Ngài, thì chớ cứng lòng như lúc nổi loạn, là ngày thử Chúa trong đồng vằng”, “Họ đã ướm thử Đức Giê-hô-va mà nói rằng, có Đức Giê-hô-va ở giữa chúng ta chăng?” (Hê-bơ-rơ 3:7,8; Xuất 17:7b)
 
    Đức Thánh Linh là Thần: “Tôi sẽ đi đâu xa Thần Chúa...” (Thi thiên 139:7)
 
    Đức Thánh Linh là Đấng Đời đời: “Huống chi huyết của Đấng Christ, là Đấng nhờ Đức Thánh Linh đời đời ...” (Hê-bơ-rơ 9:14)
 
    Đức Thánh Linh là một Thân vị riêng biệt, nhưng Ngài bình đẳng với Đức Chúa Trời: “Chúa Giê-hô-va và Thần của Ngài sai ta đến”, “hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhơn danh Đức Cha, Đức Con  và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ”, “Chỉ có một thân thể, một Thánh Linh...chỉ có một Chúa... chỉ có một Đức Chúa Trời” (Ê-sai 48:16, Ma-thi-ơ 28:19, Ê-phê-sô 4:4-6)
 
    GIÁO LÝ BA NGÔI.
    Chứng nhân Giê-hô-va cho rằng:
 
    “Danh từ Chúa Ba Ngôi không hề có ghi trong Kinh Thanh”.
 
    “Đức Thánh Linh, cái mà người ta gọi là Ngôi Ba trong thuyết Ba Ngôi không phải là một điều Kinh Thánh dạy”.
    
    “Thuyết Ba Ngôi là bắt chước sự thờ phượng của những dân tộc cổ như Ê-díp-tô, Ba-by-lôn thờ nhiều nhóm đa thần”.
 
    Đối với Chứng nhân Giê-hô-va, chỉ có Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, Giê-xu chỉ là con người giống A-đam và Thánh Linh là sinh hoạt lực của Đức Chúa Trời.
 
    Kinh Thánh phán:
 
    a. Kinh Thánh dùng danh hiệu Đức Chúa TRời mà xưng hô cả Ba Ngôi.
    Đức Chúa Cha: “ta là Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi” (Xuất 20:2)
    Đức Chúa Giê-xu: “Lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi” (giăng 20:28)
    Đức Thánh Linh: “Ngươi nói dối cùng Đức Thánh Linh...là nói dối Đức Chúa Trời” (Công 5:3,4)
 
 
    b. Kinh Thánh Cựu ước xác nhận giáo lý Ba Ngôi.
    Ba Ngôi đồng công trong công cuộc sáng tạo: “Chúng ta hãy làm nên loài người” (Sáng thế 1:26)
    Đức Chúa Trời (Sáng thế 1:1)
 
    Đức Chúa Giê-xu (Giăng 1:1,3,10)
 
    Đức Thánh Linh (Sáng 1:2b, Gióp 26:13) 
 
    c. Kinh Thánh Tân ước xác nhận giáo lý Ba Ngôi.
    Ba Ngôi đồng công trong công cuộc cứu chuộc nhân loại: (Lu-ca 4:21-22)
    “Đức Chúa Giê-xu cũng chịu phép báp tem”
        
    “Đức Thánh Linh lấy hình chim bồ câu hiện đến trên Ngài”
 
    Đức Chúa Trời: “Lại có tiếng từ trời phán rằng: Ngươi là con yêu dấu của Ta, đẹp lòng ta mọi đàng”.
 
    Ba Ngôi đồng công trong công tác truyền giảng Tin Lành: “Hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ” (Ma-thi-ơ 28:19)
 
    Ba Ngôi Đức Chúa Trời cùng hành động trong cộng đoàn dân Chúa: “Phi-e-rơ, sứ đồ của Đức Chúa Giê-xu Christ, gởi cho những người ... được chọn, theo sự biết trước của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha, và được nên thánh bởi Đức Thánh Linh, đặng vâng phục Đức Chúa Giê-xu Christ...” (I Phi-e-rơ 11:2)
 
    “Chỉ có một thân thể, một Thánh Linh...chỉ có một Chúa...chỉ có một Đức Chúa Trời...” (Ê-phê-sô 4:4-6)
 
    Ba Ngôi ban phước cho con dân của Ngài: “Nguyền xin ơn của Đức Chúa Giê-xu Christ, sự yêu thương của Đức Chúa Trời, và sự giao thông của Đức Thánh Linh ở với anh em hết thảy” (II Cô-rinh-tô 13:13)
(còn tiếp)
 
Vĩnh Phước, ngày 22 tháng 4 năm 2022
(HT- st)

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn